O-STA

Novi ureditvi v Zakonu o davku na dodano vrednost

Novosti, ki jih prinaša določba Direktive Sveta, morajo države članice EU uveljaviti s 1. januarjem 2015. Gre za pravila glede kraja obdavčitve pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ter elektronskih storitvah, opravljenim osebam, ki niso davčni zavezanci.

V Zakonu o davku na dodano vrednost bodo vključeni dve ureditvi:

1. posebna ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža znotraj Unije

Glavna sprememba pri prvi ureditvi je njena širitev. Ta se je do sedaj namreč uporabljala samo za elektronske storitve, po novem pa se bo lahko uporabljala za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve.

2. posebna ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci s sedežem znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje

Druga ureditev je nova ureditev za davčne zavezance, ki imajo sedež znotraj unije, vendar ne v državi članici potrošnje. Opravljajo pa telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež ali običajno prebivališče ali pa običajno prebivajo v državi članici potrošnje. Po novem bodo storitve obdavčene v državi, kjer ima sedež prejemnik storitev, in ne več v državi, kjer ima sedež svoje dejavnosti izvajalec.

Kako bo to v Sloveniji?

Posebno ureditev v Sloveniji lahko uporablja le davčni zavezanec, ki ima sedež ali poslovno enoto v Sloveniji in opravlja opisane storitve znotraj EU. Prav tako morajo biti osebe, ki so prejemniki storitev, niso davčni zavezanci in nimajo sedeža ali bivališča v Sloveniji. Te ureditve ne more uporabljati za dobave, ki jih je opravil v Sloveniji. Če prijavi te ureditve, jih mora izpolnjevati za tekoče koledarsko leto in še dve naslednji.

Vir: Davčna uprava Republike Slovenije

Več informacij o tem je objavljenih tukaj.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/26/novi-ureditvi-v-zakonu-o-davku-na-dodano-vrednost/