O-STA

Kaj je dokumentarni inkaso?

Plačilni instrument in hkrati določena oblika zavarovanja plačila, kjer banka ne jamči plačila, vendar pa sodeluje pri izvedbi plačila in prevzemu dokumentov. Namenjen je poslovnima partnerjema, ki se poznata in si zaupata.

Lastnosti

Dokumentarni inkaso je primeren za uporabo tako v domačem kot v čezmejnem in mednarodnem plačilnem prometu. Je enostavnejši in cenejši od dokumentarnega akreditiva ali garancije. Kupec si s plačilom in prevzemom inkasnih (odpremnih) dokumentov zagotovi prevzem blaga. V primeru neplačila ostane blago prodajalcu. Vloga banke je zgolj posredniška.

Prednosti

Dokumentarni inkaso zagotavlja večjo varnost kot prosto nakazilo. Prodajalcu jamči plačilo, kupcu pa dobavo blaga. Zagotavlja tudi časovno usklajenost plačila in odprave blaga.

Za več informacij o vodenju poslov se udeležite izobraževanja Abeceda poslovanja.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/28/kaj-je-dokumentarni-inkaso/