O-STA

Izterjava dolga - evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Upniki bodo po novem lahko z evropskim nalogom zamrznili račune dolžnika v EU. Nato bodo lahko dolg izterjali, račun dolžnika pa bo blokiran vse do končne odločbe sodišča.

Uredba o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov se bo po junijski objavi v uradnem listu EU uporabljala v vseh državah članica, z izjemo Velike Britanije in Danske.

Postopek

1. Upnik bo na pristojnem sodišču vložil zahtevo za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov. Predložiti bo moral tudi dokaze, ki potrjujejo terjatev.

2. Sodišče bo o tem odločilo v nekaj dneh. Če odloči v prid upnika, bo izdan nalog, ki bo poslan v vse banke, kjer ima dolžnik odprt račun. Banka bo ali blokirala račun ali pa zamrznila del denarja, odvisno od države članice.

3. Dolžnik o tem postopku do tedaj ni bil obveščen. Ko mu blokirajo račun ali zamrznejo del denarja, bo imel čas za pritožbo. Če je pritožba utemeljena, bo sodišče umaknilo blokado.

4. Upnik bo moral po blokadi pridobiti pravnomočen izvršilni naslov ali odločbo sodišča, ki potrjuje terjatev. Na podlagi tega bo vložen predlog za izvršbo.

5. Sodišče bo na podlagi odločbe sprožilo izvršbo. Če odločbe ne bo, bo račun odblokiran.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/29/izterjava-dolga-evropski-nalog-za-zamrznitev-bancnih-racunov/