O-STA

Višina katastrskega dohodka še tri leta na lanski ravni

Državni zbor je sprejel novelo o ugotavljanju katastrskega dohodka, k katero so bo višina tega še tri leta zadržala na lanski ravni. V tem času vlada obljublja popravke izračunov in lestvice za katastrski dohodek.

V skladu z zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka bi morali letos to začeti obračunavati po novi metodologiji. To bi povzročilo bistveno višjo obremenitev kmetov, saj bi se katastrski dohodek predvsem za nasade, vinograde in gozdove drastično povečal. Kmetje bi plačali tudi po desetkrat več dohodnine. Zato se ta letos in nadaljnja tri leta še obračunava na enak način in v enaki višini kot leta 2013.

Katastrski dohodek bo torej letos obračunan v vsaj 70 milijonov evrov nižji višini, kot bi bil sicer. Za lansko leto je bil obračunan katastrski dohodek v višini 47.8 milijona evrov.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/05/28/visina-katastrskega-dohodka-se-tri-leta-na-lanski-ravni/