O-STA

Kako voditi svoje podjetje?

Za motivacijski in učinkovit pristop vodenja, mora vodja upoštevati nekaj ključnih točk.

Informirajte zaposlene

Vaš cilj mora biti postati vodja, ki motivira in navdihuje svoje zaposlene, da delajo po svojih najboljših močeh. Ljudje se radi počutijo, kakor da vedo vse, kar se dogaja v njihovi bližini. Ravno tako jim bo redno dajanje informacij dalo občutek, kakor da so za podjetje zelo pomembni.

Dajajte "feedback"

Redno obveščanje o rezultatih dela je eden izmed najpomembnejših točk vodenja podjetja. Zaposleni morajo vedeti, kaj mislite o njihovem delu in kako vplivajo na rezultate poslovanja podjetja. Če delajo kaj narobe, bodo to nato znali spremeniti. Če delajo odlično, bodo poskušali še napredovati. Pohvala je odličen motivator. "Pozitivni feedback je zajtrk zmagovalcev", pravijo.

Navdihujte

Bodite radodarni s pohvalami in navdihom. Zapomnite si, da so zaposleni motivirani za delo le v toplem, pozitivnem in spoštljivem okolju. Pozitivna pričakovanja so skupna vsem.

Postavite visoke standarde zase

Vodje so vzor za vse zaposlene. Videti morate pozitivno prihodnost in v skladu s tem gojiti pričakovanja. V vas je vedno prostor za napredek, tako da vsak dan stremite k izboljšanju sebe in svojega poslovanja. Izkoristite svoj potencial.

Skratka, naj se zaposleni v vašem podjetju počutijo kot del kolektiva.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/06/03/ucinkovit-pristop-vodenja-podjetja/