O-STA

Podpisan Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izvajanju FACTA

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o končnih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlada RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FACTA.

ZDA so leta 2010 uzakonile določbe, ki so splošno znane kot Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini - FACTA. Cilj teh določb je izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov globalno. Gre za izogibanje dvojnega obdavčevanja in preprečevanje davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. S podpisanim sporazumom se zagotavlja izvajanje FACTA na podlagi domačega poročanja in avtomatične izmenjave. Finančne institucije Slovenije bodo dolžne poročati informacije, ki jih določa sporazum Davčni upravi Slovenije. Ta bo pa te informacije sporočala Uradu za notranje prihodke ZDA.

Priprava tega je pripeljala do oblikovanja novega mednarodnega standarda za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih. Pripravil ga je OECD v sodelovanju z EU. Ta je podlaga za pripravi zakonodaje EU na tem področju.

Doslej je tovrstni sporazum podpisalo že 33 jurisdikcij, dodatno pa je že 35 jurisdikcij doseglo vsebinski dogovor glede sporazuma.

Sporazum bo začel veljati po ratifikaciji v Državnem zboru.

Vir: Ministrstvo za finance

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/06/04/podpisan-sporazum-med-vlado-rs-vlado-zda-o-izvajanju-facta/