O-STA

Podjetniki, prijavite se na razpis za garancije za bančne kredite!

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1B - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Skupna višina razpisanih sredstev je največ 28.000.000 evrov.

Kaj

Namen razpisa je spodbuda podjetij za izvedbo projektov, ki bodo izboljšali tržni položaj, širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev. Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem investicijskih garancij, garancij za mlada podjetja in mikro garancij za obratna sredstva.

Kdo

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala ali srednje velika podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, njihov letni promet ne presega 50 milijonov evrov, letna bilančna vsota pa ne presega 43 milijonov evrov.

Koliko

Od skupnih 28.000.000 evrov je 21.000.000 evrov namenjenih izdajanju garancij za podjetja, ki so registrirana več kot 5 let. Preostalih 7.000.000 evrov pa je namenjenih izdajanju garancij za podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let.

Ocenjena višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 5.600.000 evrov. Od teh je 4.200.000 evrov sredstev namenjenih podjetjem, ki so registrirana več kot 5 let. 1.400.000 evrov pa je namenjenih izdajanju garancij za podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let.

Javni razpis bo odprt do 15. 12. 2014 oziroma do porabe sredstev.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Za več informacij o aktualnih razpisih se udeležite brezplačnega izobraževanja Aktualni razpisi za nepovratna in povratna sredstva.

http://data.si/blog/2014/06/04/podjetniki-prijavite-se-na-razpis-za-garancije-za-bancne-kredite/