O-STA

Spremembe pri carinjenju poštnih pošiljk

Carinska uprava Republike Slovenije in Pošta Slovenije sta uvedli nekaj sprememb pri carinjenju poštnih pošiljk. Gre za tiste pošiljke, ki se pošiljajo v okviru pravil Svetovne poštne zveze. S tem bo dostava pošiljk hitrejša.

Spremenjeni način poslovanja bo omogočil uporabo elektronske izmenjave podatkov. Pošta RS bo lahko v vlogi deklaranta nastopala tudi v carinskem postopku. Pošta RS bo tako predhodno selekcionirala pošiljke, za katere je bila obvezna predložitev carinskemu organu. Predložila bo blago v pošiljkah ter podatkov o pošiljki carinskemu organu, pridobivala dokumentacije in podatke o pošiljkah v carinskem postopku od naslovnikov in obračunala carinske dajatve za pošiljke v carinskem postopku.

Hitrost izvedbe carinskega postopka je odvisna tudi od kakovosti podatkov. Zato naj stranka pred uvozom pošiljke na spletni strani Carinske uprave RS pridobi osnovne informacije o postopku uvoza. Naj se prepriča ali za uvoz blaga obstajajo prepovedi in omejitve ter na poštne deklaracije napiše pravilne podatke o vrsti in vrednosti blaga.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/06/10/spremembe-pri-carinjenju-postnih-posiljk/