O-STA

Kdaj lahko predlagate obnovo davčnega postopka?

Davčna uprava je končala odmero dohodnine za leto 2013 z informativnimi izračuni. Za drugi del poslanih izračunov je še mogoče vložiti ugovor do 30. junija. Po tem roku postanejo izračuni dokončne odločbe o odmeri davka, vendar še zmeraj obstajajo izjeme, ko lahko zavezanec predlaga obnovo postopka!

Obnovo davčnega postopka lahko zahteva davčni organ ali davčni zavezanec, če izve za nova dejstva ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, ki spremenijo podatke na odločbi. Če bi ti dokazi pripelji do drugačne odločbe, če bi bili sprva uporabljeni v postopki, lahko zavezanec zahteva obnovo davčnega postopka v šestih mesecih od dneva, ko je moral navesti nove dokaze. Po preteku petih let od vročitve odločbe zavezancu, obnova davčnega postopka več ni mogoča.

Pritožba zoper sklep o obnovi davčnega postopka ni dovoljena.

Pripravila Maja Bohar

http://data.si/blog/2014/06/10/kdaj-lahko-predlagate-obnovo-davcnega-postopka/