O-STA

"Innovfin" - novi EU instrumenti za financiranje inovacij

Evropska komisija in skupina Evropske investicijske banke sta predstavili nove finančne instrumente in svetovalne storitve EU - "Innovfin". V naslednjih sedmih letih naj bi s finančnimi sredstvi EU za inovatorje zagotovili več kot 24 milijard evrov sredstev.

Sredstva so namenjena za raziskave in inovacije malih, srednjih in velikih podjetij ter nosilcev raziskovalne infrastrukture. Instrumenti "Innovfin" bodo zajemali od jamstev za posrednike, ki dajejo posojila malim in srednjim podjetjem, do neposrednih posojil podjetjem. Jamstva in posojila bodo financirana iz sredstev, predvidenih v okviru programa Obzorje 2020 in sredstev, ki jih je EIB namenila za podporo naložbam v bolj tvegane inovacije.

"Innovfin" združuje pet proizvodov:"Innovfin" za velike projekte, financiranje" Innovfin" za rast podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo, jamstvo "Innovfin" za ta ista podjetja, svetovalne storitve "Innovfin" ter jamstvo "Innovfin" za mala in srednje velika podjetja.

http://data.si/blog/2014/06/16/innovfin-novi-eu-instrumenti-za-financiranje-inovacij/