O-STA

Manjša podjetja in krediti

Banke rade podprejo dobre projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij, vendar so pri tem zelo previdne. Manjša podjetja imajo namreč malo kapitala in so pogosto tudi brez poslovnega načrta. Brez jasnih poslovnih ciljev nato banka težko ugotovi, ali bo podjetje zmožno vračati kredit ali ne.

Nekateri razlogi za zavrnitev kreditov so skupni vsem bankam. Ponujamo vam šest razlogov, zakaj banke zavrnejo odobritev kredita podjetju.

Izguba

Banke ne financirajo izgube, saj se ta pokrije v breme kapitala.

Davki

Podjetje mora vedno poslovati v skladu z zakonodajo. Banka ne financira plačila davkov.

Obresti

Minimalni pogoj pri vseh kreditih je, da podjetje poravna vsaj obresti.

Odplačilo glavnice

Kredit bo zavrnjen, kadar stranka potrebuje prestrukturiranje kreditnih obveznosti.

Nadomestitvene naložbe

Podjetje mora biti sposobno pokrivati vsaj višino nadomestitvenih investicij.

Dividende

Z izplačilom kapitala so podjetniki lastniki nagrajeni po poravnavi obveznosti do banke.

Ti razlogi za zavrnitev kredita so izhodiščni in kasneje sledi še individualna obravnava. Torej če mislite zaprositi za kredit za vaše podjetje, to niso absolutna pravila. So le nasveti, ki jih pred zaprositvijo kredita vsekakor preverite.

http://data.si/blog/2014/06/17/manjsa-podjetja-krediti/