O-STA

Uprava Gorenjske banke v polni sestavi

Kranj, 26. junija - Po pridobitvi soglasja Banke Slovenije je vodenje Gorenjske banke ponovno prevzel Andrej Andoljšek. Uprava banke tako deluje v tričlanski sestavi, poleg Andreja Andoljška sta člana uprave še Mojca Osolnik Videmšek in Hans Herman Lotter.

Gorenjska banka je prejela Odločbo s katero je Banka Slovenije Andreju Andoljšku izdala dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Gorenjske banke. Glede na že sprejeti sklep Nadzornega sveta o imenovanju za predsednika uprave, je tako Andrej Andoljšek ponovno prevzel funkcijo predsednika uprave banke za petletno mandatno obdobje.

Z imenovanjem Andreja Andoljška za predsednika uprave je sedanja predsednica uprave Mojca Osolnik Videmšek podala odstopno izjavo s funkcije predsednice uprave Gorenjske banke in prevzela naloge članice uprave banke.

S tem se formalno pravna konsolidacija uprave Gorenjske banke zaključuje in ta odslej deluje v tričlanski sestavi. Poleg predsednika uprave Andreja Andoljška sta člana uprave še Mojca Osolnik Videmšek in Hans Herman Lotter.