O-STA

V turističnih krajih bodo ekspoziture Gorenjske banke med poletnimi počitnicami poslovale ves dan

V Gorenjski banki že več let v času turistične sezone (od 1. julija do 31. avgusta) ugotavljajo večjo obremenjenost v ekspoziturah Bled, Kranjska Gora in Bohinjska Bistrica. Gre za turistične kraje v katerih se poveča število komitentov, ki koristijo bančne storitve. Poveča se tako število turistov, kot tudi potrebe domačinov, zlasti obrtnikov, katerih dejavnost je vezana na turizem.

Zato v Gorenjski banki že več let prilagodijo svoje poslovanje in spremenijo poslovni čas, ki se podaljša na cel dan. Gre za še enega od dodatnih ukrepov, s katerim želi banka ob vse večjem obsegu sodobnih oblik bančnega poslovanja, (bankomati, plačilne kartice, elektronsko poslovanje, …), zgodnejšim odpiranjem ekspozitur ob izplačilih pokojnin, itd, svoje poslovanje kar najbolj prilagoditi potrebam komitentov.

Ekspoziture Bled, Kranjska Gora in Bohinjska Bistrica bodo tako od 1. julija do 31. avgusta odprte:
- ob delavnikih od 8.00 do 18.00 (običajno od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 17.00) in ob sobotah od 8.00 do 12.00 (običajno od 8.00 do 11.00).

Ob tem ni možno spregledati, da poslovni čas v času turistične sezone, od vseh bank, na Gorenjskem podaljša le Gorenjska banka, ki je za razliko od drugih bank preko vsega leta povsod odprta tudi ob sobotah.