O-STA

Ali znate izstaviti račun?

Ker se je z 18. avgustom novorojeni FURS s svojimi (tudi oboroženimi) inšpektorji pospešeno lotil dela na črno, vam bomo tudi preko člankov skušali pomagati, da se izognete nekaterim neprijetnostim. Tokrat bomo obravnavali eno najbolj osnovnih področjih, kjer se rado zaplete: izstavljanje računa.

Podjetje je namreč dolžno izdati račun za vsako plačilo pa tudi predplačilo, kar sicer predpostavljajo Zakon o davku na dodano vrednost in Slovenski računovodski standardi. Poudarili bomo ključne vidike izstavljanja računa , da česa ne boste spregledali oziroma pozabili izpolniti katerega izmed pomembnih podatkov. Začeli bomo z obveznimi sestavnimi deli računa.

1. Račun, izdan drugemu podjetju mora vsebovati:

· datum izdaje računa,

· zaporedna številka računa (prvi račun v letu označite s številko 1, nato pa po vrsti označujete do decembra. Navadno to izgleda takole 1/2014, 2/2014, 3/2014, itd. Lahko se začne s poljubno številko npr.124/2014, vendar se mora o tem zapisati sklep podjetja, da ima prvi izdani račun šte. 124/2014),

· naziv, naslov in davčno št. vašega podjetja,

· naziv, naslov in davčno št. kupčevega podjetja (ni obvezno, je pa priporočljivo),

· količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev (npr.: 300 KOS map Extra slim ALI priprava oglasa A4 za .... Priporočamo vam čim bolj podrobno opredelitev predmeta računa, npr. "svetovanje" ne bo dovolj),

· v denarju izražen obseg sprememb poslovnega dogodka (zaračunan znesek),

· podpis ali faksimile pooblaščene osebe, lahko tudi žig,

· datum, ko ste opravili storitev (ali zaključili s poslom) ali odposlali/dobavili blago,

· davčno osnovo, od katere se obračunava DDV po posamezni stopnji ali na katero se nanaša posamezna oprostitev, ceno na enoto blaga ali storitve brez DDV, in kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto (torej cena izdelka ali storitve brez davka, kar velja za zavezance DDV),

· uporabljeno stopnjo DDV (najpogosteje 22% ali 9,5 % za določene izdelke),

· znesek z DDV (torej znesek: cena * DDV oz. podatek iz prejšnje točke pomnožite s stopnjo DDV),

· na knjigovodski listini za knjiženje prihodkov, izdani fizični osebi, ni treba zagotoviti podatkov o prejemniku (razen na njegovo izrecno zahtevo)

Na naši spletni strani lahko najdete tudi koristne obrazce, ki vam bodo olajšali poslovanje. Seveda nismo pozabili priložiti predlogov za izdajo računov. Naši svetovalci pa vam bodo pomagali tudi pri sestavi različnih internih pravilnikov.

http://data.si/blog/2014/08/21/znate-izstaviti-racun/