O-STA

Varstvo pri delu in test na droge

Vsak delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcev. Stanje, ko je delavec v službi pod vplivom prepovedanih opojnih substanc ali je opažena odvisnost od le-teh, ogroža tako ostale zaposlene kot tudi samo poslovanje podjetja ter seveda krši obveznosti iz delovnega razmerja. Posledično delodajalca to prisili v sprejem ustreznih ukrepov.

Omamljenost na delovnem mestu je še posebej problematična pri odgovornih poklicih oziroma poklicih, kjer so od psihofizičnih sposobnosti zaposlenih odvisna druga življenja. Med te poklice štejemo npr. pilote, reševalce, učitelje, kontrolorje, poklicne voznike, itd. Veliko težav se lahko pojavi tudi pri poklicih, ki "upravljajo" z zaupnimi podatki, npr. odvetniške družbe in finančne ustanove.

Zasvojenost delavca z drogami je sestavni del problematike na delovnem mestu, kar sicer obravnava Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Ta seveda izrecno prepoveduje delo pod vplivom alkohola in drugih opojnih substanc. Zaposleni mora biti s postopki testa na droge, ki preverja nedovoljeno uživanje drog, seznanjen vnaprej.

Test na droge delodajalec lahko izvede preventivno ali če obstaja upravičen sum, da sodelavec hodi na delo pod vplivom opojnih substanc ali pa če ima delavec težave z zasvojenostjo.

Pravilnik za test na droge mora jasno opredeliti to področje, prav tako pa tudi kdo, kdaj, na kakšen način in kako lahko izvaja testiranje in kakšni so ukrepi primeru pozitivnega rezultata testa na droge. S to politiko morajo biti seznanjeni vsi zaposleni v podjetju.

Pri oblikovanju internih pravilnikov, ki obravnavajo zlorabo prepovedanih substanc vam lahko pomagajo naši svetovalci. Pokličite nas na 01 600 1530, dosegljivi pa smo tudi po elektronski pošti na data@data.si. Vabljeni ste tudi na izobraževanje iz Varstva in zdravja pri delu.

http://data.si/blog/2014/08/26/varstvo-pri-delu-test-na-droge/