O-STA

Kaj je davčna izvršba? - 1. del

Začenjamo s serijo člankov o davčni izvršbi. V prvem članku bomo obravnavali, kaj davčna izvršba sploh je, v nadaljnjem pa pravno varstvo v izvršilnem postopku. Vabljeni k branju!

Kdaj in kako pride do davčne izvršbe?

Davčna izvršba se formalno začne, ko poteče rok za plačilo davčne obveznosti. Rok je določen z ZDaP-2 (Zakonom o davčnem postopku) ali z zakoni o obdavčenju. Po poteku tega roka nastopi izvršljivost izvršilnega naslova, ki je pogoj za veljavno izvršbo. Takoj, ko poteče rok za plačilo davka, davčni organ začne s postopkom izvršbe.

V praksi vemo, da je davčna uprava o neplačanih davčnih obveznostih predhodno opominjala podjetja in podjetnike, čeprav zakonodaja tega ne predpisuje. Opomin je kot rečeno bolj informativne narave.

Izvršljivost

V praksi se vedno izvršuje le izvršljiv izvršilni naslov. Ta dokazuje in utemeljuje obstoj davčnega dolga in obstaja vedno v formalni obliki odločbe ali sklepa s pravico do pritožbe. Sklep o izvršbimora torej nujno vsebovati podatke o tem, kdaj je izvršljivost nastopila. Le v primeru, če je izdajatelj davčni organ, potrdilo o izvršljivosti ni potrebno.

Izvršljivost torej nastopi takrat , ko je neko pravico oziroma obveznost možno uveljaviti. Tako stanje pa nastopi, ko poteče izpolnitveni rok. Najpogostejši izvršilni naslov v praksi je odločba o odmeri davka.

Sredstva davčnih organov

Davčni organ ima v postopkih davčne izvršbe na voljo več različnih sredstev in predmetov pa tudi metod s katerimi prisilno izterjuje denarne terjatve. Po zakonu poznamo davčno izvršbo na dolžnikove prejemke, izvršbo na denarna sredstva, dolžnikove denarne terjatve, premičnine, nepremičnine,na delež družbenika v družbi, premoženjske pravice in izvršbo na vrednostne papirje.

Če imate bolj specifična vprašanja, vam lahko na tem področju pomagajo tudi naši svetovalci! Pokličite nas na 01 600 1530, dosegljivi pa smo tudi na data@data.si.

http://data.si/blog/2014/08/27/kaj-je-davcna-izvrsba-1-del/