O-STA

Ponudba stanovanjskih kreditov v Gorenjski banki

Za vse, ki želijo svoj stanovanjski problem rešiti dolgoročno, Gorenjska banka nudi najem ugodnih stanovanjskih kreditov. Kredit je moč najeti brez predhodnega varčevanja in brez vezave denarnih sredstev, vendar bodo tisti kreditojemalci, ki se bodo odločili za predhodno varčevanje, kredit odplačevali po ugodnejših obrestnih merah.

Pri kreditih, zavarovanih z zastavo nepremičnine, banka odplačilno sposobnost kreditojemalca ugotavlja individualno, pri čemer upošteva njegovo plačo ali pokojnino. Mesečna anuiteta lahko znaša tudi do 55% palače ali pokojnine. Če kreditojemalec kredit zavaruje z zastavo nepremičnine, lahko kredit najame za dobo do 20 let, prihranil bo tudi pri stroških za zavarovanje kredita. Obrestne mere se gibljejo med TOM + 5,2% in TOM + 6,2 odstotki. Kredit lahko najamejo tako komitenti kot nekomitenti Gorenjske banke.

Kreditojemalec lahko kredit odplačuje sam ali prek tretje osebe. Nepremičnina mora biti zemljiškoknjižno urejena, izjema so stanovanja v stanovanjskih blokih, ki večinoma zemljiškoknjižno še niso urejena. Zastavljena nepremičnina mora biti prosta bremen. Kreditojemalci lahko zastavijo tudi nepremičnino, ki jo s kreditom šele kupujejo.

Znesek kredita za nepremičnine ponavadi ni majhen, zato vam v banki svetujejo, da se pred odločitvijo posvetujete z bančnim svetovalcem, ki vam bo pripravil izračune in prikazal možnosti na podlagi katerih se boste lažje odločili za višino vašega mesečnega odplačila kredita.