O-STA

Vlaganje v razvoj kot davčna olajšava

Od 1.1.2013 lahko podjetje, ki izvaja raziskovalno-razvojno dejavnost oziroma projekte, sredstva, ki ji vlaga v ta namen, uveljavlja kot 100% davčno olajšavo, ko se obračunava davek na dobiček. V članku si bomo pogledali za katere raziskovalno-razvojne projekte lahko davčno olajšavo uveljavljate, kakšni so pogoji in kaj je potrebno storiti za uveljavljanje davčne olajšave.

Davčni zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Neizkoriščen del davčne olajšave lahko le-ta v davčnem obdobju zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih.

Konkretno: če podjetje npr. v davčnem letu za raziskovalno-razvojne projekte (na kratko razvoj ali R&R ter ang. R&D ali research-and-development) vloži 100.000 EUR, ta znesek v celoti uveljavlja kot olajšavo, ki se odšteje od dobička, ki je nato predmet obdavčitve.

Komu so davčne olajšave za vlaganje v razvoj in raziskave namenjene?

Na podlagi sprememb ZDoh-2 in ZDDPO-2, lahko od 1.1.2013 podjetja v Sloveniji, ki izvajajo raziskovalno-razvojne projekte, uveljavljajo višje olajšave, ki so v primeru vlaganj v raziskave in razvoj kar 100%. Pozor: Predmetne olajšave (in tudi drugih NE) ne morejo uveljavljati tista podjetja, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov (bodisi SP ali DOO)!

Namenjene so vsem tistim propulzivnim podjetjem (ne glede na panogo in velikost), ki resno in sistematično vlagajo sredstva v razvoj novih in/ali bistveno izboljšanih proizvodov/storitev, s katerimi bodo lahko prodrla na nova ciljna tržišča oziroma povečala tržni delež na obstoječih trgih.

Izkoristite priložnost!

Če ste eno od teh perspektivnih, propulzivnih podjetij, preprosto morate izkoristiti priložnost, da vsa vložena sredstva v raziskave in razvoj v podjetju uveljavite kot 100% davčno olajšavo pri obračunu davka na dobiček (pri čemer boste znesek letnega vložka v raziskave in razvoj preprosto v celoti odšteli od dobička, ki je nato predmet obdavčitve).

Pripraviti je potrebno investicijski načrt, s katerim opredelite svoje zastavljene cilje ter sredstva, ki so za to potrebna (in so predmet olajšave). Običajno je v takšnem elaboratu tudi predstavljen terminski plan in pristopi, strategije, financiranje ipd.

Davčna olajšava za vlaganje v razvoj in raziskave pa bo tudi predmet enega izmed predavanj na letošnjih 7. Dnevih podjetništva! Ste že prijavljeni?

Prijava na Dneve podjetništva

Pripravila: Sabina Dimnik in Gašper Meden

http://data.si/blog/2014/09/15/vlaganje-v-razvoj-kot-davcna-olajsava/