O-STA

Sprememba dejavnosti podjetja

Sprememba dejavnosti ni na področju podjetništva nobena novost, sploh če upoštevamo nagel tehnološki in vedno nove potrebe kupcev. Podjetniki tako želijo spremeniti dejavnost ali pa preprosto dodati novo k obstoječi. Sprememba dejavnosti podjetja je nadvse preprosta, vendar pa morate tudi v tem primeru upoštevati pogoje za opravljanje nove dejavnosti.

Katere vrste dejavnosti poznamo?

Ločiti je potrebno regulirane in neregulirane dejavnosti. Tretji sklop predstavljajo še obrtne dejavnosti. Vse dejavnosti so navedene v Standardni klasifikaciji dejavnosti. Podrobnejše razlage posameznih dejavnosti najdete tukaj.

Za opravljanje nereguliranih dejavnosti ni določenih posebnih pogojev, zato jih lahko opravlja vsakdo. To pa ne vključuje pogojev, ki so vezani na registracijo podjetja ali na osebo, ki bo določeno dejavnost opravljala (npr. izobrazba). V ta sklop spadajo dejavnosti kot so različne oblike svetovanj, računovodske storitve, programiranje, prevajanje,itd.

Naslednji sklop so regulirane dejavnosti, za katere obstajajo posebni pogoji. O reguliranih dejavnostih smo že pisali. Celoten prispevek lahko najdete tukaj. Poznamo pa tudi obrtne dejavnosti (ne pozabite, članstvo v OZS je prostovoljno).

Pogoji

Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) je potrebno spremembo sporočiti na AJPES. Vsako dodajanje in spreminjanje dejavnosti lahko opravite tudi na e-VEM točkah, torej tudi pri nas!

Dejavnost lahko pričnete opravljati šele, ko je vpisana v register oziroma ko izpolnite vse zahtevane pogoje, določene za opravljanje dejavnosti.

Podjetje sicer lahko opravlja druge posle, potrebne za njen obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Prekršek

Podjetje lahko opravlja le registrirano dejavnost, sicer gre za prekršek po ZGD-1. Če boste izdali račun v okviru dejavnosti, ki ni registrirana, vam grozi globa v primeru obiska inšpektorja.

Ustanovitev podjetja

Posebne pogoje za opravljanje dejavnosti je potrebno upoštevati tudi ob ustanovitvi podjetja.

Za konkretnejše nasvete glede pogojev opravljanja dejavnosti ali ustanovitve podjetja se lahko obrnete na naše svetovalce. Pokličite nas na 01 600 1530 ali data@data.si.

http://data.si/blog/2014/09/17/sprememba-dejavnosti-podjetja-3/