O-STA

Javni poziv delegatov FIDES-a z XII. letne konference

Delegati FIDES sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, zbrani na XII. letni konferenci dne 6. decembra 2002 v Ljubljani z zaskrbljenostjo

ugotavljamo:

- da razmere v slovenskem zdravstvu niso zadovoljive, da obstoječi sistem ni prijazen ne do uporabnikov in ne do zdravstvenega osebja;

- da se v javnosti načrtno ruši zaupanje med zdravnikom in bolnikom ter se neupravičeno krni ugled našega poklica;

- da se spremembe v zdravstvu sprejemajo brez sodelovanja nas zdravnikov kot nosilcev zdravniške službe;

- da bodo spremembe zakona o zdravniški službi med drugim najbolj prizadele bolnike, dostopnost do zdravniških storitev se bo zmanjšala. Čakalne dobe se bodo podaljšale, po naših ocenah ponekod tudi do 50 %;

- da v zadnjem letu kljub obljubam najbolj odgovornih ni prišlo do zadostnega zaposlovanja novih zdravnikov;

- preobremenjenost zdravnikov se ni zmanjšala, kar povečuje možnost zdravniške napake.

Z a t o p o z i v a m o

vse najbolj odgovorne v državi Slovenji, da javnosti nemudoma predstavijo vse posledice, ki jih bo prinesla uveljavitev sprememb in dopolnitev zakona o zdravniški službi v letu 2003, predvsem za uporabnike storitev. Javnosti pa je potrebno predstaviti tudi vse plati in pasti načrtovanih zdravstvenih reform.

Urad Republike Slovenije za preprečevanje korupcije pozivamo, naj preveri metodologijo ankete o korupciji in se v primeru ugotovljenih metodoloških nepravilnosti za napake slovenskim zdravnikom in zobozdravnikom javno opraviči.

Predsednika Vlade ponovno pozivamo, da se opredeli do izjave ministra za zdravje, da vlada v slovenskih bolnišnicah kaos, in presodi o morebitni odgovornosti samega ministra za zdravje za takšne razmere.

Delegati XII. letne konference FIDES:

Ivan Mrzlikar, dr. stom. spec. l.r.

predsednik konference