O-STA

Sklenitev pogodbe na daljavo

Vedeti je potrebno, da sklenitev pogodbe na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot sklenitev pogodbe na "klasičen" način (npr. z obiskom v prodajalni, psiarni ali na domu). Zelo pomembno pri tem je. da potrošnik ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, saj tukaj ne gre za nakup na pokušnjo, kjer je preizkus blaga pogoj za ohranitev pogodbe v veljavi.

Informacije, ki morajo biti zagotovljene uporabniku:

· glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,

· osnovni podatki o podjetju in sedežu

· končno ceno blaga ali storitve,

· informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja (npr. dostava blaga v pogodbenem roku , sankcije glede nepravočasne obveznosti)

· plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave ali izpolnitve,kadar je to potrebno

· opis pravice do odstopa od pogodbe (ena temeljnih pravic potrošnika pri kupovanju blaga in storitev na daljavo, torej prek spletnih strani in jo lahko uveljavi v 14 dneh)

Vsakršno "preizkušanje", ki odstopa (npr. nakup in uporaba televizorja za čas nogometnega prvenstva ali nakup in uporaba fotoaparata za čas načrtovanega potovanja, ipd.), je mogoče šteti za uporabo blaga. Če poenostavimo: to pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pravica do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa od pogodbe ne daje potrošniku nobenih "dodatnih" pravic, pač pa samo možnost, da tudi po tem, ko že prejme blago, ponovno premisli svojo odločitev o nakupu. Pri prodajnih pogodbah se začne "odstopno obdobje od trenutka, ko potrošnik prejem blago, pri pog.o opravljanju storitev pa od trenutka sklenitve pogodbe.

Direktiva EU o pravicah potrošnikov je uveljavila tudi enoten obrazec za odstop od pogodbe. V Sloveniji tako velja Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Pravilnik vsebuje določila:

· o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe,

· navedbo, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je to potrebno,

· o stroških, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje,

· o obstoju kodeksov ravnanja oziroma dostopih do njih (obveznosti pristopa h kateremu od kodeksov ravnanja ni, zakon uveljavitev in uporabo kodeksov ravnanja le vzpodbuja!),

· možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev ter njihovi dostopnosti, če je to potrebno.

Vse to in še več podrobnosti pa boste izvedeli na predavanju Internacionalizacija poslovanja preko spletne trgovine s pravno obravnavo na letošnjih Dnevih podjetništva! Vljudno vabljeni!

http://data.si/blog/2014/09/25/sklenitev-pogodbe-na-daljavo/