O-STA

Kaj se bolj splača v 2014: avtorska pogodba, podjemna pogodba ali s.p.?

Leto 2014 je prineslo nekaj korenitih sprememb pri izplačevanju pogodb, predvsem avtorske, ki po novem pomenijo višje stroške za delodajalca in posledično manj neto dohodka za zaposlenega oziroma avtorja.

Interventni zakon

Interventni zakon o zdravstvu pomeni dodatno obdavčitev avtorske pogodbe s prispevki za zdravstveno zavarovanje. Poleg 25 % obdavčitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) bo z novim letom avtorska pogodba obdavčena s prispevkom za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 % od bruto dohodka, ki bo padel na ramena avtorja ter 0,53 % od bruto dohodka, ki ga bo plačal naročnik (torej izplačevalec dohodka).

Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju

Drugo večjo spremembo prinaša Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki določa plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 15,5 % bruto dohodka s strani avtorja. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bodo tako plačevali s strani delodajalca, kot je to urejeno že v veljavni ureditvi (tj. 8, 85 %) ter s strani avtorja, tj. 15,5, % od bruto dohodka.

Samozaposleni prejmejo bruto dohodek in od tega sami plačajo prispevke, ki v letu 2014 znašajo minimalno 316,86 € mesečno, za podjetnike, ki so prvič registrirali dejavnost pa 221,45 € mesečno.

Prilagamo tudi primer na podlagi bruto dohodka 1000 €.

Vrsta delaAvtorskaPodjemnas.p.s.p./ NORM
Bruto znesek pogodbe1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €1.000,00 €
Vsi prispevki iz bruta218,60 €218,60 €*221,45*221,45 €
Dohodnina170,35 €170,35 €- €60,00 €
Neto dohodek611,05 €611,05 €778,55 €718,55 €
Vsi prispevki na bruto93,80 €93,80 €- €- €
Posebni davki- €250,00 €- €- €
Strošek delodajalca1.093,80 €1.343,80 €1.000,00 €1.000,00 €

* upoštevano 50% znižanje pri plačilu prispevkov PIZ za vse, ki so prvič registrirali samostojno dejavnost po 1.7.2013 (sicer je višina prispevkov 316,86 €)

Po navedenih izračunih se torej delodajalcu bolj splača skleniti pogodbo z osebo, ki je samostojni podjetnik, kot pa sklenitev avtorske pogodbe.

http://data.si/blog/2014/10/01/kaj-se-bolj-splaca-v-2014-avtorska-pogodba-podjemna-pogodba-ali-s-p/