O-STA

Katere davčne olajšave za zaposlovanje lahko uveljavljate v letu 2014?

Poleg investicijskih olajšav in olajšav za donacije, ne pozabite tudi na davčne olajšave, ki jih lahko uveljavljate pri znižanju davčne osnove za leto 2014 v zvezi z zaposlitvami.

Na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb lahko pravne osebe (družbe, društva, zavodi, ki ne izračunavajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov) uveljavljajo olajšavo v zvezi z zaposlovanjem in sicer:

- za osebo mlajšo od 26 let, v višini 45% bruto plače (prvih 24 mesecev) oz. največ v višini davčne osnove (pogoj: zadnjih 24 mesecev ta oseba ni bila zaposlena v tej družbi in je bila predhodno vsaj 6 mesecev prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, da je sklenjena pogodba za nedoločen čas ter da se je z zaposlitvijo povečalo skupno število zaposlenih pri tej družbi)

- za osebo starejšo od 55 let (enaki pogoji kot pri prejšnji alinei)

- za osebo s statusom invalida, v višini 50% bruto plače oz. največ v višini davčne osnove

- za osebo, invalida, s 100% telesno okvaro ali gluho osebo, v višini 70% bruto plače oz. največ v višini davčne osnove

- za osebo, invalida, ki ga družba zaposluje in s tem preseže prepisano kvoto, v višini 70% bruto plače oz. največ v višini davčne osnove

- za vajence, dijake in študente, po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, v višini plačila tej osebi oz. največ v višini 20% povprečne mesečne plače v RS za vsak mesec izvajanja programa (npr. za Avgust 2014: 1.516,93€ * 20% = 303,39€)

- za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, t.i. II. pokojninski steber, vplačane premije v višini 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih oz. največ do 2.819,09€ oz. največ do višini davčne osnove.

Vse davčne olajšave za pravne osebe lahko najdete v ZDDPO od 55. člena do 59. člena.

Imate dodatna vprašanja na kadrovskem področju? Brez skrbi, naši svetovalci z dolgoletnimi izkušnjami poznajo odgovore. Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pošljite elektronsko sporočilo na data@data.si

http://data.si/blog/2014/10/20/katere-davcne-olajsave-za-zaposlovanje-lahko-uveljavljate-v-letu-2014/