O-STA

Regulirane dejavnosti v standardni klasifikaciji dejavnosti

Regulirane dejavnosti v standardni klasifikaciji dejavnosti

Podjetniki se na nas pogosto obračate z vprašanji glede dejavnosti , ki jih nameravate opravljati v podjetju, ki je tik pred ustanovitvijo. Zato smo za vas-bodoče podjetnike, pripravili kratek pregled, predvsem tistih dejavnosti, za opravljanje katerih je potrebno izpolnjevati določene pogoje.

Za ustanovitev podjetja ni določenih pogojev, zatorej ga lahko ustanovi kdor koli!

Pogoji so vezani na dejavnost, ki jo ima namen podjetje opravljati. Določene dejavnosti so pogojene s posebnimi pogoji, določene pa so proste - ne-regulirane.

· Dejavnosti v SKD - 2008

· Podrobnejša razlaga dejavnosti po SKD

· Pogoji za opravljanje dejavnosti

Ob registraciji podjetja lahko registrirate več različnih dejavnosti. S številom ne gre pretiravati, saj je posamezno dejavnost kasneje enostavno, hitro in brezplačno dodati.

Neregulirane dejavnosti

Določene dejavnosti niso regulirane s posebni zakoni ali drugimi predpisi, zato jih lahko opravlja vsakdo, ne da bi bil moral izpolniti kakšen pogoj (licenco, koncesijo), razen glede pogojev, ki jih mora zagotavljati podjetje (npr. prostori, oprema,...) ali pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja dejavnost v okviru podjetja (npr. izobrazba, posebni certifikati,...).

Npr. poslovno svetovanje, računovodske storitve, programiranje, neformalno izobraževanje, organiziranje dogodkov, prevajanje, pisarniške dejavnosti, pripravljanje razpisov ipd.

http://data.si/blog/2014/10/28/regularne-dejavnosti-v-standardni-klasifikaciji-dejavnosti/