O-STA

Kdo ne more uveljavljati 50% nižjih prispevkov?

Glavna dilema, ki spremlja odprtje s.p. in s katero se srečujejo samostojni podjetniki je ta, ali so upravičeni do uveljavljanja 50% nižjih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če so pred odprtjem s.p. že bili v registru ali evidencah vpisani kot npr. samostojni kulturni delavci, športni delavci, kmetje z dopolnilno dejavnostjo, zdravniki, odvetniki, notarji.

Samostojni podjetniki in plačilo prispevkov

Od 1. julija 2013, velja 145. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki omogoča samostojnim podjetnikom ob 1. vpisu v poslovni register ali drug register in evidenco, 50% nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) znotraj vseh prispevkov za socialno zavarovanje, drugo leto poslovanja s.p. pa 30% nižje PIZ prispevke.

O tej spremembi smo v naših novicah že pisali, tokrat pa želimo odgovoriti vsem tistim bodočim podjetnikom, ki si pred ustanovitvijo podjetja, razbijajo glavo glede fiksnih stroškov, ki jih bodo imeli že samo z vpisom v poslovni register in se na osnovi teh podatkov odločajo ali bodo registrirali s.p. ali ne.

Glavna dilema pri takih podjetnikih je ali so upravičeni do uveljavljanja 50% nižjih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če so pred odprtjem s.p. že bili v registru ali evidencah vpisani kot samostojni kulturni delavci, športni delavci, kmetje z dopolnilno dejavnostjo, zdravniki, odvetniki, notarji. Za vse omenjene velja, da so bili v poslovnem registru in evidencah že vpisani in ob prvem plačilu socialnih prispevkov kot s.p., ne bodo mogli uveljavljati prej omenjene olajšave.

Vabimo vse potencialne samostojne podjetnike, da se udeležijo brezplačnega izobraževanja v našem podjetju, kjer jim bomo pojasnili še druge posebnosti in postopke v zvezi s postopkom registracije podjetja na VEM točki.

http://data.si/blog/2014/11/10/kdo-ne-uveljavljati-50-nizjih-piz-prispevkov-znotraj-socialnih-prispevkov/