O-STA

Firma in podjetje - kakšna je razlika?

Naziva firma in podjetje se pogosto pojavljata v identičnem kontekstu, čeprav kot bomo videli v nadaljevanju, ne gre za ravno enak pomen. Temu primerno lahko na gospodarskem in kakopak pravnem področju nakopljemo precej težav.

Gre za vprašanje predvsem pravne narave, ki spremlja ustanovitev podjetja. Podjetje in firma sta različna pojma in ju ne smemo zamenjevati tam, kjer mora biti izražanje natančno. To gotovo velja tako za pravno področje in kot tudi ekonomijo, v govorjenem "jeziku" pa imamo pri tem nekoliko več svobode.

Firma

Pri firmi nikakor ne gre za sopomenko besedi podjetje, temveč nekaj precej bolj "resnega". Firma je namreč ime, s katerim družba posluje.

V firmi ne sme biti sestavin, ki bi utegnile spravljati v zmoto glede vrste in obsega poslovanja, povzročile zamenjavo s firmo ali z razlikovalnim znakom druge osebe ali ki bi kršile pravice drugih oseb. Ne sme vsebovati besed ali znakov, ki nasprotujejo zakonu ali morali, vsebujejo znane blagovne ali storitvene znake drugega upravičenca ali vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Podjetje

Pri pojmu podjetja je potrebno najprej izpostaviti zanimivost, da ga Zakon o gospodarskih družbah (ZGD - 1H) sploh ne definira, kot to sicer velja za firmo. V osnovi gre pri podjetju za skupek organiziranega premoženja, namenjenega opravljanju gospodarske dejavnosti oziroma uresničevanju gospodarskih pobud.

Podjetje ima tudi status pravne osebe ter s tem povezane pravice in obveznosti. "Po pravilih" vključuje tudi zaposlene, vendar le-ti niso pogoj za sam obstoj podjetja.

Če imate v zvezi z navedenim področjem podrobnejša vprašanja, smo vam na voljo za poslovna svetovanja, za vas pa pripravljamo številna izobraževanja, ki zadevajo odprtje podjetja. Za podjetnike-začetnike predvsem priporočamo izobraževanji Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja in Abeceda poslovanja.

http://data.si/blog/2014/11/13/firma-podjetje-kaksna-je-razl