O-STA

Spletna trgovina in sklepanje pogodb na daljavo - pravila EU I. del

Spletna trgovina oziroma sklepanje pogodb preko spleta sodi med t.i. pogodbe na daljavo. Naša zakonodaja, ki je usklajena z evropsko definira kot pogodbo o dobavi blaga in opravljanju storitev, ki se sklepa med podjetjem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje.

Katere vrste prodajnih pogodb na daljavo zadevajo pravila EU?

Pomembno je vedeti, da prodaja na daljavo zadeva samo končne potrošnike in ne podjetja. V EU veljajo tako pravila za naslednje prodajne pogodbe sklenjene na daljavo:

· na spletu

· po telefonu

· po elektronski pošti

· po telefaksu

· prek standardnega pisma

Katerih pa ne?

Pravila oziroma zakonodaja EU pa se ne uporabljajo za naslednje pogodbe: socialne in zdravstvene storitve, igre na srečo,finančne,investicijske in zavarovalniške produkte, nepremičnine in oddajanje (stanovanjskih in nastanitvenih zmogljivosti), turistične aranžmaje, časovni zakup in nekatere počitniške storitve (tu veljajo posebna pravila),potniški prevoz, pogodbe, ki jih sestavijo uradne osebe (npr. notarji),hrana in pijača, ki se dobavi z redno dostavo na dom ali delovno mesto kupca in izdelki, ki so naprodaj v prodajnih avtomatih.

Podjetje in spletna trgovina

Za podjetje, ki želi vstopiti na tuji trg preko spletne trgovine je važno, da pozna svoje obveznosti, saj bo le tako lahko uspešno poslovalo preko spleta. Glavne obveznosti prodajalca v okviru poslovanja EU so :

· zagotovitev ustreznih informacij

· kupcu mora poslati pisno potrditev o sklenitvi pogodbe

· kupcu mora omogočiti odstop od pogodbe

· izdelek mora poslati in zagotoviti poprodajne storitve (če je to seveda dogovorjeno s pogodbo)

Ustrezne informacije, ki jih pred mora pred sklenitvijo pogodbe prodajalec zagotoviti potrošniku so :

· glavne značilnosti izdelka ali storitve

· podatke o prodajalcu, poštni in e-naslov in tel. številko

· navedba cene izdelka /storitve z vsemi stroški (davki, stroški dostave..)

· pogoje plačila in dostave in reševanje morebitnih pritožb

· stroške komuniciranja s prodajalcem ob sklenitvi pogodbe, če so višji od tarife visoke tarife telefonskega klica ob sklenitvi pogodbe po telefonu

· pogoje glede pravice kupca do odstopa od pogodbe

· izjeme od pravice do odstopa od pogodbe ali ravnanja zaradi katerih kupec izgubi to pravico( npr. odpiranje zapečatenega DDV ali CD)

· opozorilo o obstoju jamstva o skladnosti blaga

· pogoje poprodajnih storitev in dodatnih garancij

· trajanje in pogoje za odpoved pogodbe , vključno z minimalnim rokom obveznosti za kupca,

· možnost izvensodnega reševanja sporov

· zelo pomembno je, da mora prodajalec na začetku naročanja navesti informacije o tem ali veljajo kakšne omejitve glede dostave

· katere vrste plačila so sprejemljive.

Podrobneje obravnavano tematiko razlagamo z nekaterimi seminarji, predvsem pa z izobraževanjemInternacionalizacija poslovanja preko spletne trgovine s pravno obravnavo. Na voljo pa smo vam tudi za poslovna svetovanja. Pokličite nas na 01 600 1530 ali nas kontaktirajte po elektronski pošti na data@data.si.

http://data.si/blog/2014/11/12/spletna-trgovina-sklepanje-pogodb-na-daljavo-pravila-eu-del/