O-STA

Odstop od pogodbe na daljavo - pravila EU II. del

Zelo pomembna je obveznost spletnega prodajalca, da kupcu posreduje informacijo o odstopu od pogodbe, (o rokih in postopku) pri kupovanju blaga in storitev na daljavo.

Kupec tako lahko v primeru, da je seznanjen s pravico do odstopa od pogodbe brez plačila kazni in navedbe razloga odstopa, odstopi od pogodbe v 14 dneh in sicer :

· v primeru dostave blaga v 14 dneh po dostavi,

· za storitve v 14 dneh po sklenitvi pogodbe.

Važno je, da trgovec o možnosti odstopa od pogodbe obvesti kupca. Če namreč kupec o tem ne sprejme potrebnih informacij, ima na voljo še dodatno leto za odstop od pogodbe.

Odstop od pogodbe in pravila EU

V okviru EU je bila sprejet poseben odstopni obrazec, ki so ga posamezne članice uskladile s svojo zakonodajo. Tako je pri nas z dnem junija letos začel veljati Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Ta določa obliko in vsebino obrazca, na katerem lahko podjetje zagotovi pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov potrošniku informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe.

Spletni prodajalec oziroma trgovec tako lahko še pred sklenitvijo pogodbe na daljavo kupcu daje možnost, da uveljavi pravico do odstopa od pogodbe na posebnem obrazcu ali pa poda nedvoumno izjavo, da odstopa od pogodbe.

Trgovec mora v 14 dneh po prejemu izjave o odstopu od pogodbe kupcu vrniti znesek nakupa, vendar pa se ta rok lahko podaljša, če v tem času trgovec še ni prejel vrnjenega blaga ali dokaza, da ga je kupec poslal nazaj.

Povračilo trgovca mora zajemati tudi vračilo stroškov prvotne dostave, ni pa mu potrebno plačati kakršnihkoli dodatnih stroškov, saj lahko npr. kupec izbere hitrejšo oziroma dražjo dostavo namesto standardne in te stroške vračila blaga krije sam kupec.

Kupec prejetega blaga, za katerega se je odločil, da ga bo vrnil nazaj prodajalcu seveda ne sme uporabljati. Pravica do odstopa od pogodbe velja samo za pregled blaga, kot bi to kupec storil v trgovini. In zato to ni pravica do kupca 14-dnevne brezplačne uporabe izdelka!

Izjeme v EU

V EU pa je potrebno upoštevati nekatere izjeme za izdelke, ko kupec ne more v 14 dnevnem roku odstopiti od pogodbe kot npr.:

· pokvarljivo blago(nekatera živila)

· zapečateno blago,ki je bilo odprto in ga zaradi higienskih razlogov ni primerno vračati,

· blago, izdelano po naročilu ali očitno izdelano za določeno osebo (npr. po meri narejena obleka)

· nosilci podatkov, npr. nosilci DVD, pri katerih ste po prejemu pretrgali varnostni pečat

· časopisi in revije(vendar je mogoč preklic naročniškega razmerja)

· počitniške nastanitve, najem avtomobila, gostinske in prostočasne storitve (če se storitve izvajajo na določen datum ali v določenem obdobju).

Pripravila: Sanda Vodičar Horvat

Obravnavana tematika je predmet seminarja Internacionalizacija poslovanja preko spletne trgovine s pravno obravnavo.