O-STA

Objavljene spremembe na področju študentskega dela

Ministrstvo za delo je objavilo spremembe na področju študentskega dela. Podrobnosti dogovora bodo predstavljene na novinarski konferenci ob 12. uri. O predlogu bodo danes razpravljali tudi na seji vlade.

Najpomembnejši poudarki:

· Od študentskega dela se plačuje koncesijska dajatev v višini 16 odstotka in dodatna koncesijska dajatev v višini 2 odstotka.

· Od študentskega dela se plačuje prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 odstotkov.

· Od študentskega dela se plačuje prispevek delojemalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 odstotkov.

· Od študentskega dela se s strani delodajalca plačuje prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 odstotkov.

· Od študentskega dela se plačuje prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 odstotkov.

· Uvede se minimalna urna postavka v višini 4,5 evra.

Ministrstvo za delo se ob tem zavezuje da se bo s prvim januarjem 2016 koncesija, namenjena proračunskemu skladu ministrstva zniža iz 8,4 odstotka na 2 odstotka. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in ministrstvo za delo sta se dogovorili, da se bosta prizadevala za spremembo obstoječe ureditve dohodninske obdavčitve začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v sklopu sprememb Zakona o dohodnini.

Vir: Finance

O spremembah na področju študentskega dela in ali se bo ta vrsta dela v letu 2015 še "splačala" si preberite v našem prejšnjem prispevku.

Povezava: http://data.si/blog/2014/11/27/objavljene-spremembe-na-podrocju-studentskega-dela/