O-STA

Sklad napovedal kredite za podjetja v letu 2015

Konec prejšnjega tedna je Slovenski podjetniški sklad prikazal rezultate javnih razpisov v letu 2014 in namenil nekaj besed tudi načrtom v letu 2015.

Tudi v letu 2014 je Sklad z odobravanjem garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere igral pomembo vlogo pri blaženju zaostrenih kreditnih razmer. Garancije za zavarovanje bančnih kreditov predstavljajo 83% vseh odobrenih finančnih sredstev Sklada. Garancije Sklada poleg ugodnejšega zavarovanja znižujejo tudi stroške kreditiranja, saj so podjetja deležna nižje obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + 0% (P1TIP) ali 6 mesečni EURIBOR +1,95% (P1), hkrati pa omogoča daljšo ročnost kredita in možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

S celovito podporo MSP - jem bo Sklad nadaljeval tudi v letu 2015. Predvidoma bodo takoj v začetku naslednjega leta po konceptu "SPS dvojčkov", se pravi v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, ponovno objavljeni razpisi:

  • zagonske spodbude P2 ter semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila (SK50) in klasičnega kapitalskega vložka (SK200), ki so namenjeni pretežno mladim podjetjem.

Ravno tako bo predvidoma Sklad v mesecu marcu 2015 ponovno razpisal:

  • garancije za tehnološko inovativne (P1TIP) in klasične projekte (P1), v okviru katerih bodo sledila odpiranja mesečno skozi celo leto - vse do porabe sredstev,
  • mikrokrediti za obratna sredstva (P7) pa bodo razpisani že konec leta 2014 in v drugi polovici leta 2015.

Številčno Sklad načrtuje v letu 2015 podpreti:

  • cca 754 podjetij v skupni višini cca 100,36 mio EUR od tega:
  • cca 269 mladih podjetij v višini cca 30,36 mio EUR.

V podjetju Data d.o.o. vam svetujemo in pomagamo pri pripravi projekta in projektne dokumentacije. O aktualnih podjetniških razpisih pa vas obveščamo tukaj.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

Pripravila: Andreja Grabner

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/17/sklad-napovedal-kredite-za-podjetja-v-letu-2015/