O-STA

Po 1. januarju obvestila o pobotih le še preko portala eDavki

Po novem bo Finančna uprava RS poslovnim subjektom obvestila o pobotih pošiljala le še preko portala eDavki. Prehodno obdobje pošiljanja obvestil o pobotih po klasični poti in preko portala eDavki se izteka konec decembra.

Po 1. januarju 2015 bodo vsi omenjeni zavezanci obvestila o pobotih prejemali le še preko portala eDavki v okviru storitve eVročanje.

To velja tudi za tiste posameznike, ki so vključeni v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti posamezniki vložili pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov.

Fizičnim osebam bodo pošiljali obvestila o pobotih preko portala eDavki le, če so se prostovoljno vključile v storitev eVročanje (obrazec eVročanje-POS). Če ima fizična oseba registrirano dejavnost, bo obvestilo o izvršenem pobotu in spremembah na kontih vedno prejela prek portala eDavki v profil fizične osebe z dejavnostjo (tudi če bo obvestilo izhajalo iz naslova fizične osebe npr. dohodnine).

Namen takšnega obvestila je seznanitev zavezanca o tem, da smo po uradni dolžnosti s preplačilom, izkazanim na njegov knjigovodski kartici, zaprli še neplačane terjatve in katere terjatve (konti) so se zaprle. Davčni zavezanec lahko na podlagi prejetega obvestila pravilno uredi stanje odprtih obveznosti do finančne uprave, ki jih izkazuje v svojih poslovnih knjigah.

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost imajo avtomatično generirane pristopnice že na podlagi eVročanja opominov. Podjetja in podjetnike še posebej pozivajo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu obvestila o pobotih preko portala eDavki sporočijo elektronski naslov. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, zavezanec oziroma dolžnik pa preko portala eDavki ne vidi, da je prejel opomin in po novem tudi obvestilo o pobotu.

Opozarjajo, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanje, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli obe obvestili le v portal eDavki.

Fizičnim osebam, ki še niso uporabniki eDavkov, priporočajo, da to postanejo, saj boste na takšen način lahko osebno in kadarkoli uporabljali vse obstoječe storitve in tiste, ki jih nameravajo ponuditi v bodoče.

Vir: FURS

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/24/po-1-januarju-obvestila-o-pobotih-le-se-preko-portala-edavki/