O-STA

Zakon o varstvu potrošnikov se usklajuje z Evropsko direktivo

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o varstvu potrošnikov, ki ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po skrajšanem zakonodajnem postopku.

S predlogom zakona se Zakon o varstvu potrošnikov usklajuje z Direktivo Sveta 85/374/ES, ki je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98) in s katerim je bila med drugim prenesena tudi točka b člena 9 direktive, ki omejuje višino škode, ki jo je proizvajalec izdelka z napako dolžan povrniti, če je navedena stvar običajno namenjena za zasebno rabo ali potrošnjo in jo je oškodovanec uporabljal pretežno za lastno zasebno rabo ali potrošnjo.

Navedeni člen Direktive določa, da je proizvajalec dolžan povrniti škodo, če škoda dosega vrednost 500 evrov, v veljavni nacionalni zakonodaji pa je določeno, da mora proizvajalec povrniti škodo na drugi stvari, če vrednost škode presega 400 evrov.

Predlog zakona predvideva manj zahtevno uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU.

Vir: MGRT

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/24/zakon-o-varstvu-potrosnikov-se-usklajuje-z-evropsko-direktivo/