O-STA

Spremembe na področju zaposlovanja invalidov

Državni zbor je po odložilnem vetu vnovič odločal in potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je določal, da so invalidska podjetja oproščena plačila prispevkov za socialno varnost le za zaposlene invalide. Kot izjeme pa zakon določa invalidska podjetja z najmanj 50% zaposlenih invalidov in invalidska podjetja, ki imajo od 40-50% zaposlenih težjih invalidov. Za ta invalidska podjetja velja oprostitev plačila prispevkov za vse zaposlene delavce v invalidskih podjetjih (torej za invalide in za neinvalide).

Sprejeta sprememba zakona se ne nanaša na zaposlene invalide. Za invalide bodo invalidska podjetja še naprej oproščena plačila prispevkov. Bodo pa po novem zakonu invalidska podjetja za zaposlene neinvalide delavce oproščena plačila prispevkov za socialno varnost le do višine 3 kratnika minimalne plače, to je 2.367,45 EUR.

Za vse zaposlene neinvalide, katerih plača je višja, bodo invalidska podjetja od razlike 3 kratnika minimalne plače do dejanske plače neinvalida morala plačati prispevke za socialno varnost v višini razlike med 2.367,45 EUR do dejanske plače delavca neinvalida. Plačati bo potrebno tako prispevke delodajalca kot tudi delojemalca.

V Sloveniji je 141 invalidskih podjetij, v katerih je zaposlenih cca. 6000 delavcev neinvalidov.

Vir: MDDSZ

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/29/spremembe-na-podrocju-zaposlovanja-invalidov/