O-STA

S 1. januarjem sprememba zakonodaje glede določanja kraja obdavčitve

DZ je sprejel novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV), potrebno zaradi prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red.

Ena pomembnejših novosti zadeva podjetja, ki delujejo na telekomunikacijskem, televizijskem in elektronskem področju. S 1. januarjem se bo spremenila zakonodaje glede določanja kraja obdavčitve, kar pomeni, da bodo vse telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve obdavčene v kraju, v katerega spada prejemnik.

Za zagotovitev pravilnega obdavčevanja teh storitev bodo morala podjetja iz EU in podjetja zunaj EU določiti status svojega prejemnika (če so davčni zavezanci ali ne) in kraj (državo EU ali zunaj EU), v katerega spada prejemnik.

Glavni razlog za te spremembe je bil uskladiti obravnavo DDV za te storitve z enim od glavnih načel DDV, ki določa, da naj prihodek od davka na potrošnjo pripada državi članici, v kateri se blago ali storitve potrošijo.

Za podjetja zunaj EU, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve za prejemnike v Evropski uniji, trenutna pravila že zagotavljajo obdavčitev v državi, v katero spada prejemnik.

Do konca leta 2014 je poslovanje med podjetji in končnimi potrošniki za podjetja v EU obdavčeno v državi izvajalca. To pomeni, da imajo podjetja s sedežem v državah članicah, kjer veljajo nižje stopnje DDV, za storitve, opravljene za končne potrošnike, konkurenčno prednost pred podjetji s sedežem v drugih državah članicah.

Nova pravila obdavčitve na podlagi države, v katero spada prejemnik, bodo od leta 2015 zagotovila enake pogoje, prav tako pa bi morala zagotoviti, da bodo prejemki DDV pripadli državi članici potrošnje.

Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo naši davčni svetovalci, ki jih lahko pokličete na 01 600 1530 ali pa jim pišete na data@data.si. Če želite izvedeti več podrobnosti o DDV in videti konkretne predloge iz prakse, vabljeni na naš seminar Osnove DDV in primeri iz prakse.

Vir: Evropska komisija

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2014/12/30/s-1-januarjem-sprememba-zakonodaje-glede-dolocanja-kraja-obdavcitve/