O-STA

PwC ekonomisti razkrivajo napovedi za leto 2015

· ZDA se pobirajo in vračajo

· Kitajska se upočasnjuje

· Šibko območje evra predmet kvantitativnega sproščanja

· Indija premagala težave

· Podsaharska Afrika še naprej presega globalno rast

Z vstopom v novo leto so PwC ekonomisti ponovno pogledali v kristalno kroglo ter razkrili svojih glavnih pet napovedi za leto 2015.

1. Gospodarska rast ZDA bo po pričakovanjih najhitrejša v desetletju: Brezposelnost v ZDA se je tekom leta 2014 zmanjšala na manj kot 6 %. Predvidevamo, da bo to, v kombinaciji z nižjimi cenami surove nafte, prispevalo k zvišanju potrošnje gospodinjstev. V našem glavnem scenariju predvidevamo, da bo gospodarstvo ZDA v letu 2015 zraslo za več kot 3 %, kar je najhitrejša stopnja rasti, zabeležena od leta 2005. Skladno s tem pričakujemo, da bo ZDA v letu 2015 h globalni rasti BDP prispevala okoli 3 % (glej Graf 1), kar je največji prispevek v enem letu od obdobja pred finančno krizo.

več ...

2. Gospodarska rast na Kitajskem bo od leta 1990 po pričakovanjih najpočasnejša: Še vedno pričakujemo, da bo Kitajska tudi v letu 2015 prispevala največji delež h globalni rasti. Vendar pa bi bila njena predvidena stopnja rasti (7,2 %) najpočasnejša od leta 1990 naprej, njena visoka raven zadolženosti pa predstavlja negativna tveganja v tem glavnem scenariju.

Vendar pa se dve od preostalih držav BRIC spopadata z resnejšimi težavami:

· predvidevamo, da se bo BDP Rusije v letu 2015 znižal kot posledica nizkih cen surove nafte in ekonomskih sankcij; ter

· v Braziliji je predvidena počasna rast, naš glavni scenarij predvideva, da bo njeno gospodarstvo zraslo zgolj za 1 %.

Če povzamemo, pričakujemo, da bo prispevek držav BRIC h globalni rasti že drugo leto zapored padel, leta 2015 na okoli 33 % (glej Graf 1).

3. Nizka inflacija vodi do kvantitativnega sproščanja na območju evra: Stopnja tako inflacije, kot tudi rasti, bo po pričakovanjih v letu 2015 na območju evra ostala nizka. Tako pričakujemo, da se bo Evropska centralna banka oprijela programa kvantitativnega sproščanja, ki bo vključeval nakup državnih obveznic, da bi tako sprožila povpraševanje in odvrnila deflacijo.

4. Indija bo po pričakovanjih stopnjo rasti ponovno dvignila nad 6 %: Od leta 2012 naprej je bila rast indijskega gospodarstva manjša od 6 %, menimo pa, da bi bilo 2015 lahko leto preobrata, v katerem bi rast gospodarstva v Indiji znašala okoli 7 %. Kratkoročno bodo nizke cene surove nafte verjetno povečale rast BDP, zmanjšale pritiske indijskega trenutnega velikega primanjkljaja tekočega računa in pomagale izničiti inflacijo.

Srednjeročno gledano menimo, da bi proračun februarja 2015 lahko pokazal Indijo, kako stopa korak naprej proti uvedbi novih strukturnih reform, ki bodo spodbudile gospodarstvo.

5. Gospodarska rast v podsaharski Afriki (SSA) bo že 15. leto zapored presegla globalno rast (glej Graf 2): Pričakujemo tudi, da bo skupni BDP štirih največjih gospodarstev v SSA (v smislu kupne moči) - Nigerija, Južna Afrika, Angola in Etiopija - v letu 2015 presegel gospodarsko uspešnost Italije, merjeno s konstanto 2013 mednarodni dolar. Za podjetja je to dodaten znak potenciala SSA kot območja, v katerega se splača vlagati.

PwC je določil tri dejavnike, na katere morajo biti podjetja pozorna v letu 2015. Prvič, cene surove nafte v zadnjih mesecih padajo kot posledica zmanjševanja globalnega povpraševanja, proizvodnje nafte iz skrilavca v ZDA in stalne proizvodnje v državah OPEC. Višji ekonomist v PwC-ju, Richard Boxshall, pravi "Naše napovedi in ocene predvidevajo, da se bodo cene surove nafte tekom leta 2015 v povprečju gibale med 60-70$ in ob koncu leta znašale okoli 80$. Vendar pa morajo podjetja računati tudi z drugimi možnimi scenariji, saj je narava cen surove nafte zelo nepredvidljiva"

Kot drugo, težek pristanek na Kitajskem. Richard Boxshall pravi: "Kitajsko gospodarstvo kaže očitne ranljivosti. Ima visoko skupno stopnjo zadolženosti (okoli 250% BDP) in, po oceni kitajskih akademskih strokovnjakov, za okoli 6,8 bilijona dolarjev propadlih investicij od leta 2009 naprej. Gre za izgradnjo mest duhov, praznih poslovnih stavb in opuščene tovarne. Za zdaj se zdi, da ima Kitajska oblast vse pod nadzorom, vendar je negativne posledice trdega pristanka vseeno treba upoštevati."

In kot zadnje, stopnjevanje geopolitičnih tveganj. "Stopnjevanje geopolitičnih napetosti v Rusiji in Ukrajini ter na Bližnjem Vzhodu bi lahko negativno vplivalo na poslovno zaupanje,kar bi posledično vplivalo tudi na svetovno gospodarsko rast," pravi Richard Boxshall.

Opombe:

Kako uspešni so bili naši ekonomisti z lanskoletnimi napovedmi?

V povprečju, precej uspešni. Pravilno so na primer predvidevali, da:

· bodo napredna gospodarstva prispevala okoli 40% k svetovni rasti BDP;

· bo ameriška centralna banka tekom leta zmanjšala odkup sredstev vse do ničle; in

· bo Združeno kraljestvo najhitreje rastoče gospodarstvo med državami G7.

... vendar so se ušteli pri cenah surove nafte in nogometu

Richard Boxshall pravi: "Nismo pa vsega pravilno napovedali. Lansko leto smo mislili, da obstaja tveganje pritiska na zviševanje cen surove nafte, namesto tega pa so cene v zadnjih mesecih ostro padle, kot posledica zmanjšanega povpraševanja in proizvodnje nafte iz skrilavca v ZDA. V povezavi s tem smo pričakovali, da bo inflacija v Združenem kraljestvu rahlo nad ciljnimi 2 % leta 2014, vendar je zaradi nižjih cen energije in hrane padla pod to vrednost.

"Prav tako se je izkazalo za zmotno naše namigovanje, da je Brazilija glavni favorit za zmago na Svetovnem prvenstvu v nogometu, sta se pa naš drugi in tretji favorit, Nemčija in Argentina, pomerila v finalni tekmi."

O družbi PwC

PwC pomaga organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža podjetij v 157 državah, z več kot 195.000 zaposlenimi, ki so predani zagotavljanju kvalitetnih storitev na področju revizije, davkov in svetovalnih storitev. Obiščite nas na naši spletni strani www.pwc.com in tam poiščite več informacij ter nam povejte, kaj je pomembno vam.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali eno ali več družb članic, vsaka od katerih je ločena pravna oseba. Za več informacij obiščite www.pwc.com/structure.

©2014 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.