O-STA

21. globalna raziskava družbe PwC, ki je zajela skoraj 1.300 izvršnih direktorjev po vsem svetu. Rezultate smo predstavili včeraj zvečer na letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu.

Porast optimizma med izvršnimi direktorji kljub vse večjim skrbem glede groženj rasti

· Optimizem v zvezi s svetovno gospodarsko rastjo dosegel rekordno raven in narašča v vseh državah

· Združene države utrjujejo svojo prednost pred Kitajsko kot ciljni trg za rast v letu 2018

· Več kot polovica izvršnih direktorjev pričakuje povečanje števila zaposlenih

· Terorizem, geopolitična negotovost, kibernetske in podnebne spremembe postajajo vse večje grožnje rasti

Rekordni delež izvršnih direktorjev je, vsaj kratkoročno gledano, optimističen glede svetovnega gospodarskega okolja. To je ena izmed ključnih ugotovitev 21. globalne raziskave družbe PwC, ki je zajela skoraj 1.300 izvršnih direktorjev po vsem svetu in se je začela včeraj, na letnem srečanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu.

Kar 57 % vodilnih podjetnikov pravi, da verjamejo, da se bo svetovna gospodarska rast v naslednjih 12 mesecih izboljšala. Gre za skoraj podvojeni delež v primerjavi z lanskoletnim (29 %) in za največji porast, odkar je družba PwC leta 2012 začela spraševati o globalni rasti.

Po obdobju negotovosti, ki je spremljalo volitve (2017: 24 %), se je optimizem glede svetovne rasti v Združenih državah več kot podvojil (59 %). Tudi v Braziliji je prišlo do precejšnjega povečanja deleža izvršnih direktorjev, ki optimistično menijo, da se bo svetovna rast izboljšala (+38 % na 80 %). Tudi med manj optimističnimi državami, kakršni sta Japonska (2018: 38 % v primerjavi z 2017: 11 %) in Združeno kraljestvo (2018: 36 % v primerjavi z 2017: 17 %), se je optimizem glede svetovne rasti od lanskega leta več kot podvojil.

"Optimizem izvršnih direktorjev glede svetovnega gospodarstva spodbujajo močni gospodarski kazalci. Glede na to, da trgi vrednostnih papirjev cvetijo, BDP pa naj bi se povečal na večini glavnih svetovnih trgov, ni presenetljivo, da so izvršni direktorji tako samozavestni," pravi Bob Moritz, globalni predsednik družbe PwC.

Naraščajoče zaupanje v kratkoročno rast prihodkov

Ta optimistični pogled na gospodarstvo vpliva tudi na zaupanje izvršnih direktorjev glede obetov za njihova lastna podjetja, četudi njihov porast ni tako velik. Kar 42 % izvršnih direktorjev je dejalo, da so "trdno prepričani" v obete glede rasti njihovih organizacij v naslednjih 12 mesecih, kar je porast v primerjavi z lanskimi 38 %.

Če rezultate obravnavamo po posameznih državah, so vtisi mešani. Pričakovanja izvršnih direktorjev so se izboljšala na več ključnih trgih, tudi v Avstraliji (porast za 4 % na 46 %) in na Kitajskem (porast za 4 % na 40 %), kjer se je povečal delež izvršnih direktorjev, ki pravijo, da so "trdno prepričani", da bo njihova organizacija v naslednjih 12 mesecih doživela rast.

V Združenih državah se je izvršnim direktorjem povrnila samozavest. Po lanskoletni volilni napetosti se je nova administracija zgodaj posvetila ureditvenim in davčnim reformam, kar je vplivalo na precejšnje povečanje zaupanja v obete glede poslovne rasti v letu, ki je pred nami, in sicer z 39 % v letu 2017 na 52 % v letu 2018. Severna Amerika je edina regija, kjer je večina izvršnih direktorjev "trdno prepričanih" glede njihovih lastnih obetov v zvezi z rastjo v prihodnjih 12 mesecih.

V Združenem kraljestvu, kjer so pogajanja o brexitu šele nedavno dosegla večjo prelomnico, upad kratkoročnega zaupanja vodilnih podjetnikov ni presenetljiv (2018: 34 % v primerjavi z 2017: 41 %).

Trije sektorji z največ zaupanja v svoje obete v naslednjih 12 mesecih so letos tehnološki sektor (48 % "trdno prepričanih"), sektor poslovnih storitev (46 %) ter farmacevtski sektor in sektor bioloških ved (46 %) - vsi trije presegajo globalno raven "trdnega prepričanja", ki znaša 42 %.

V primerjavi z lanskoletno raziskavo strategije za rast ostajajo bolj ali manj nespremenjene - izvršni direktorji se bodo zanašali na notranjo rast (79 %), znižanje stroškov (62 %), strateška zavezništva (49 %) ter združitve in prevzeme (42 %). Malce se je povečalo zanimanje za vzpostavljanje partnerstev s podjetniki in zagonskimi podjetji (33 % v primerjavi z lanskoletnimi 28 %).

Države z najboljšimi obeti za rast: V Združenih državah se nadaljuje zaupanje, ki utrjuje prednost pred Kitajsko

Zaupanje izvršnih direktorjev v trg Združenih držav sega v tujino, saj so jih izvršni direktorji s sedeži zunaj ZDA spet izglasovali za trg z najboljšimi obeti za rast v naslednjih 12 mesecih. Letos ZDA utrjujejo prednost pred Kitajsko (46 % v ZDA v primerjavi s 33 % na Kitajskem, pri čemer se je prednost ZDA pred Kitajsko v primerjavi z letom 2017 povečala za 2 %).

Nemčija (20 %) ostaja na tretjem mestu, sledi ji Združeno kraljestvo (15 %) na četrtem, Indija pa je prehitela Japonsko kot peti najprivlačnejši trg v letu 2018.

"Tudi ob visokih stopnjah zaupanja v svetovno rast si vodilni podjetniki želijo in potrebujejo varne pristane za naložbe, s katerimi bi si zagotovili kratkoročno rast," pravi Bob Moritz, globalni predsednik družbe PwC. "Dostop do potrošnikov, znanja, finance in ugodno zakonodajno okolje utrjujejo položaj vodilnih trgov in vodilnim podjetnikom omogočajo doseganje kratkoročnih ciljev glede rasti."

Delovna mesta ter digitalne spretnosti in znanja: število zaposlenih se bo povečalo; vodilni podjetniki zaskrbljeni glede razpoložljivosti digitalno usposobljene delovne sile

Zaupanje v kratkoročno rast prihodkov vpliva na porast števila delovnih mest, saj 54 % izvršnih direktorjev načrtuje povečanje števila zaposlenih v letu 2018 (2017: 52 %). Le 18 % izvršnih direktorjev pričakuje zmanjšanje števila zaposlenih.

Zdravstveni sektor (71 %), tehnološki sektor (70 %), sektor poslovnih storitev (67 %), sektor komunikacij (60 %) ter sektor gostinstva in prostega časa (59 %) spadajo med sektorje, v katerih je povpraševanje po novih zaposlenih največje.

Kar se tiče konkretnih digitalnih spretnosti in znanj, je več kot četrtina (28 %) izvršnih direktorjev izjemno zaskrbljenih glede njihove razpoložljivosti v državi, v kateri imajo sedež, delež izjemno zaskrbljenih pa v Južni Afriki dosega 49 %, na Kitajskem 51 % in v Braziliji 59 %.

V splošnem je 22 % izvršnih direktorjev izjemno zaskrbljenih glede razpoložljivosti ključnih digitalnih spretnosti in znanj med delovno silo, od tega 27 % v njihovi panogi, 23 % pa na vodstveni ravni.

Naložbe v sodobna delovna okolja, učne in razvojne programe ter vzpostavljanje partnerstev z drugimi ponudniki so glavne strategije, s pomočjo katerih privabljajo in razvijajo digitalno usposobljeno delovno silo, ki jo potrebujejo.

Vpliv tehnologije na zaposlovanje in znanja

Medtem ko po nedavnih raziskavah družbe PwC delavci optimistično menijo, da jim bo tehnologija izboljšala obete za zaposlovanje, izvršni direktorji priznavajo, da zanje postaja pomembnejša problematika nudenje pomoči zaposlenim pri prekvalificiranju ter izboljšanje preglednosti o tem, kako utegneta na delovna mesta vplivati avtomatizacija in umetna inteligenca.

Dve tretjini izvršnih direktorjev menita, da so odgovorni za prekvalifikacijo zaposlenih, katerih vloge je nadomestila tehnologija, predvsem v sektorjih strojništva in gradbeništva (73 %), tehnologije (71 %) in komunikacij (77 %). Kar 61 % izvršnih direktorjev vsaj do določene mere gradi zaupanje s svojo delovno silo z ustvarjanjem preglednosti o tem, kako avtomatizacija in umetna inteligenca vplivata na njihove zaposlene.

Bob Moritz, globalni predsednik družbe PwC, komentira:

"Naši izobraževalni sistemi morajo globalno delovno silo opremiti z ustreznimi veščinami, ki bodo pripomogle k njihovemu uspehu. Vlade, skupnosti in podjetja se morajo povezovati v prava partnerstva, da ustrezno povežejo talent s priložnostmi, to pa pomeni pionirske nove pristope k izobraževanju študentov in usposabljanju delavcev na področjih, ki bodo pomembna na trgu dela, ki ga omogoča tehnologija. Sem spada tudi spodbujanje in ustvarjanje priložnosti za delovno silo, da se prekvalificira in pridobi nove spretnosti skozi celotno kariero. Kot je razvidno iz zanimanja za vajeništva in pripravništva, je vseživljenjsko usposabljanje, ki se nanaša na določen posel oziroma panogo, ključnega pomena."

Prehod na digitalno in avtomatizirano poslovanje je še posebno izrazito v sektorju finančnih storitev. Skoraj četrtina (24 %) izvršnih direktorjev v sektorjih bančništva in kapitalskih trgov ter zavarovanja načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih, pri čemer bo najverjetneje 28 % delovnih mest v sektorju bančništva in kapitalskih trgov v veliki meri izgubljenih zaradi tehnologije in avtomatizacije.

Grožnje rasti: Izvršni direktorji se bojijo družbenih groženj, ki jih ne morejo nadzorovati

Kljub optimizmu v zvezi s svetovnim gospodarstvom pa se veča zaskrbljenost zaradi mnogo obsežnejših poslovnih, družbenih in gospodarskih groženj. Izvršni direktorji so "izjemno zaskrbljeni" zaradi geopolitične negotovosti (40 %), kibernetskih groženj (40 %), terorizma (41 %), razpoložljivosti ključnih znanj (38 %) in populizma (35 %). Te grožnje prehitevajo že znane skrbi glede obetov poslovne rasti, kot so nihanja deviznih tečajev (29 %) in spreminjanje vedenja potrošnikov (26 %).

Ta premik še dodatno poudarja dejstvo, da se je izjemna zaskrbljenost zaradi terorizma podvojila (2018: 41 % v primerjavi z 2017: 20 %), saj se terorizem zdaj uvršča med deset največjih groženj rasti. Grožnja pretiranih količin predpisov ostaja med glavnimi skrbmi izvršnih direktorjev (42 % izjemno zaskrbljenih), več kot tretjina (36 %) pa jih ostaja zaskrbljenih zaradi vse večjih davčnih obremenitev.

Razpoložljivost ključnih znanj je ena glavnih skrbi izvršnih direktorjev na Kitajskem (2018: 64 % izjemno zaskrbljenih v primerjavi z 2017: 52 %). V Združenih državah (63 %) in Združenem kraljestvu (39 %) so kibernetske grožnje za izvršne direktorje postale glavna grožnja, ki je izpodrinila skrb glede pretiranih količin predpisov. V Nemčiji so se kibernetske grožnje s petega mesta v letu 2017 letos povzpele na tretje mesto (28 %).

Leto po tem, ko je več kot 190 narodov podpisalo Pariški sporazum, s katerim so se države zavezale k prostovoljnim ukrepom na področju podnebnih sprememb in k naložbam v tehnologije z nizkimi emisijami ogljika, se je delež izvršnih direktorjev, ki so zaskrbljeni zaradi groženj podnebnih sprememb in okoljske škode za obete rasti, zdaj podvojilo na 31 % (2017: 15 %).

Izredno odmevni skrajni vremenski pojavi ter odstop Združenih držav od Pariškega sporazuma so znatno poudarili pomen poslovnih ukrepov na podnebno tveganje, uravnavanje in odpornost. Na Kitajskem je več kot polovica (54 %) vodilnih podjetnikov izjemno zaskrbljenih zaradi podnebnih sprememb in okoljske škode kot grožnje za poslovno rast, kar je enako njihovi stopnji zaskrbljenosti glede geopolitične negotovosti in protekcionizma.

"Bolj kot dinamike trgov vodilnih podjetnikov višjo stopnjo zaskrbljenosti povzročajo večji družbeni in geopolitični premiki," komentira Bob Moritz, globalni predsednik družbe PwC. "Očitno je, da njihovo srednje- do dolgoročno zaupanje v rast prihodkov uravnavajo grožnje, s katerimi se poslovni svet ni vajen spopadati neposredno sam."

Zaupanje in vodstvo: Izvršni direktorji razdvojeni glede tega, ali bo prihodnja gospodarska rast koristila mnogim ali le redkim.

Odražajoč temo letošnjega Svetovnega gospodarskega foruma izvršni direktorji priznavajo, da živimo v razdrobljenem svetu. Različne poglede imajo glede tega, ali bo prihodnja gospodarska rast koristila mnogim ali le redkim. Vidijo, da se svet premika proti novim, večplastnim metrikam za merjenje prihodnje blaginje.

Bob Moritz, predsednik družbe PwC, pripominja:

"Višje stopnje zaskrbljenosti izvršnih direktorjev glede širših družbenih groženj poudarjajo kako podjetja krmarijo v vse bolj razdrobljenem svetu. Izvršni direktorji v vsaki regiji in državi, s katerimi smo govorili, priznavajo, da stari načini merjenja rasti in dobička v prihodnosti ne bodo mogli delovati samostojno. Še posebno v kontekstu ciljev trajnostnega razvoja bomo verjetno priča več metrikam za razvoj in opredelitev dela, ki bodo zajemale in sporočale namen organizacije na način, ki bo pomemben za deležnike v podjetjih v prihodnjih letih."

Ob pregledu ključnih izzivov glede zaupanja za podjetja izvršni direktorji priznavajo, da je glavni izziv zagotavljanje rezultatov v krajšem času (60 %). Temu pa sledi precejšen premik, saj večina poroča o večjem pritisku k temu, da morajo posamezni vodilni podjetniki prevzeti odgovornost in polagati račune (59 %), tudi za kršitve. Več kot tretjina jih poroča o večjem pritisku s strani zaposlenih in strank, da javno zavzamejo politična in socialna stališča (38 %).

V sektorjih bančništva in kapitalskih trgov (65 %), zdravstva (65 %) in tehnologije (59 %) je bil poudarek na odgovornosti vodstva večji od povprečnega. Enako je s pričakovanji v Združenih državah (70 %), Braziliji (67 %) in Združenem kraljestvu (63 %). Izjemno odmevne razprave o raznolikosti, priseljevanju, socialni vključenosti in enakosti plačila so dvignile pričakovanja zaposlenih do vodstva, da se vključi v politična in socialna vprašanja, še posebno v Združenih državah (51 %), na Kitajskem (41 %) in v Združenem kraljestvu (38 %).

Konec

Naložite si poročilo s spletnega naslova www.pwc.com/ceosurvey.

Opombe

1. PwC je v obdobju od avgusta do novembra 2017 opravil 1.293 razgovorov z izvršnimi direktorji iz 85 držav. Naš vzorec je ponderiran z nacionalnim BDP, s čimer zagotovimo, da so stališča izvršnih direktorjev pošteno prikazana po vseh večjih državah. Enajst odstotkov razgovorov je bilo opravljenih prek telefona, 77 % prek spleta, 12 % pa po pošti oziroma osebno. Vsi kvantitativni razgovori so bili opravljeni zaupno. Štirideset odstotkov podjetij je imelo prihodke v višini 1 milijarde ameriških dolarjev ali več; 35 % podjetij je imelo prihodke med 100 milijoni in 1 milijardo ameriških dolarjev; 20 % podjetij je imelo prihodke do 100 milijonov ameriških dolarjev; 56 % podjetij je bilo v zasebni lasti.

2. Podnebne spremembe: Podnebne spremembe in okoljska škoda so poročane med petimi največjimi grožnjami za podjetja v azijsko-tihooceanski regiji in Zahodni Evropi, in so prepoznane kot ena od petih najpomembnejših groženj za obete rasti podjetij v sektorjih energije in javne preskrbe, strojništva in gradbeništva ter transporta in logistike.

3. Globalizacija: Na vprašanje, ali je globalizacija "pomagala zapolniti vrzel med bogatimi in revnimi", je skoraj 40 % izvršnih direktorjev odgovorilo "prav nič". Trideset odstotkov jih je reklo, da globalizacija ni pomagala "preprečiti podnebnih sprememb in pomanjkanja virov". Več kot eden izmed štirih izvršnih direktorjev pravi, da globalizacija ni prav nič pripomogla k izboljšanju "celovitosti in učinkovitosti svetovnih davčnih sistemov".

4. Zaupanje: Enainsedemdeset odstotkov izvršnih direktorjev zdaj meri zaupanje med njihovo delovno silo in vodstvom, 74 % pa med njihovo organizacijo in strankami. Med glavnimi področji, ki so jim namenjali pozornost, so bili ukrepi glede kibernetske varnosti, raznolikosti in vključevanja ter večje preglednosti v poslovnih strategijah in načrtih.

5. Medtem ko le 18 % izvršnih direktorjev pričakuje zmanjšanje njihove delovne sile, izvršni direktorji ocenjujejo, da bo na štiri od petih (80 %) teh delovnih mest na nek način vplivala tehnologija - 52 % do določene mere in 28 % v veliki meri.

6. S študijo Global Innovation 1000 Study družbe PwC je bilo letos ugotovljeno, da 52 % anketirancev meni, da bo gospodarski nacionalizem imel zmeren do precejšen vpliv na prizadevanja njihovega podjetja na področju raziskav in razvoja, pri čemer bo današnje integrirano in medsebojno odvisno omrežje nadomeščeno z ločenimi vozlišči raziskav in razvoja.

O družbi Pwc

Namen družbe PwC je graditi zaupanje v družbo in reševati pomembne probleme. Smo mreža družb v 158 državah z več kot 236.000 zaposlenimi, ki so predani k zagotavljanju kakovostnih revizijskih, svetovalnih in davčnih storitev. Obiščite našo spletno stran na naslovu www.pwc.com, kjer lahk0 pridobite več informacij in nam poveste kaj je pomembno za vas.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali eno ali več družb članic, pri čemer vsaka deluje kot ločena pravna oseba. Podrobnosti o tem so na voljo na naslovu www.pwc.com/structure.

© 2018 PwC.