O-STA

Global Economy Watch

Januar 2015

Napovedi za 2015: ZDA nazaj v igri!

Nekatere naše napovedi za leto 2014 so se izkazale za pravilne ...

V izdaji revije Global Economy Watch januar 2014 smo razkrili naše napovedi za leto 2014. V povprečju smo bili kar uspešni. Pravilno smo na primer predvidevali, da:

• bodo napredna gospodarstva k svetovni rasti BDP prispevala okoli 40 %;

• bo ameriška centralna banka tekom leta odkup sredstev znižala na nič; in

• bo Združeno kraljestvo najhitreje rastoče gospodarstvo držav G7.

... vendar smo se ušteli pri cenah surove nafte in nogometu

Niso pa se uresničile vse naše napovedi. Mislili smo, da bo v lanskem letu prisotno tveganje pritiska na zviševanje cen surove nafte, namesto tega pa so cene v zadnjih mesecih ostro padle, kot posledica zmanjšanega povpraševanja in porasta proizvodnje nafte iz skrilavca v ZDA. V povezavi s tem smo pričakovali tudi, da bo inflacija v Združenem kraljestvu rahlo nad ciljnimi 2 % za leto 2014, vendar je zaradi nižjih cen energije in hrane padla pod to vrednost. Naše namigovanje, da je Brazilija glavni favorit za zmago na Svetovnem prvenstvu v nogometu, se je prav tako izkazalo za zmotno, sta se pa naš drugi in tretji favorit, Nemčija in Argentina, pomerila v finalni tekmi.

Kaj bo prineslo leto 2015?

V tej številki Global Economy Watch razkrivamo naših glavnih 5 napovedi za leto 2015, kot tudi 3 glavne dejavnike, na katere morajo biti podjetja pozorna:

1. ZDA gospodarska rast bo od leta 2005 po pričakovanjih najhitrejša: Brezposelnost v ZDA je v letu 2014 padla pod 6 %. Menimo, da bo to, v kombinaciji z nižjimi cenami surove nafte, prispevalo k povišani potrošnji gospodinjstev. Vzporedno s tem pričakujemo, da bodo ZDA prispevale okoli 23 % svetovne rasti BDP v letu 2015 (glej Graf 1), svoj največji letni prispevek od obdobja pred finančno krizo.

2. Gospodarska rast na Kitajskem bo predvidoma najpočasnejša od leta 1990 naprej: Še vedno pričakujemo, da bo Kitajska prispevala največji delež k svetovni rasti tudi v letu 2015. Vendar pa je njena pričakovana stopnja rasti (7,2 %) najpočasnejša od leta 1900 naprej in visoka stopnja zadolženosti Kitajske v glavnem scenariju predstavlja tveganje izgube.

Dve izmed preostalih držav BRIC pa se spopadata z resnejšimi težavami:

• v Rusiji se bo BDP v letu 2015 predvidoma skrčil zaradi nizkih cen surove nafte in gospodarskih sankcij; ter

• v Braziliji se predvideva počasna rast, v našem napovednem scenariju predvidevamo, da bo gospodarstvo zraslo zgolj za okoli 1 %.

Če povzamemo: predvidevamo, da bo prispevek držav BRIC k svetovni rasti že drugo leto zapored padel, v letu 2015 na okoli 33 % (glej Graf 1).

Napovedi za 2015

3. Nizka stopnja inflacije vodi do povečevanja denarja v obtoku na območju evra: Inflacija in rast bosta po pričakovanjih na območju evra v letu 2015 ostali zelo nizki. Menimo, da se bo ECB zato oprijela programa kvantitativnega sproščanja, ki bo vključeval nakup državnih obveznic, da bi povečali povpraševanje in odpravili deflacijo.

4. V Indiji predvidoma ponovna rast nad 6 %: Po tem, ko se je rast v Indiji od leta 2012 spustila pod 6 % menimo, da bi bilo 2015 lahko leto preobrata, ko bi Indija dosegla okoli 7 % rast. Kratkoročno bodo nizke cene surove nafte lahko povečale rast BDP, zmanjšale pritiske indijskega trenutnega visokega primankljaja tekočega računa in pripomogle k zmanjšanju inflacije.
Naše napovedi in ocene (glej str. 3) predvidevajo, da se bodo cene surove nafte tekom leta 2015 v poprečju gibale med 60-70$ in proti koncu leta okoli 80$. Podjetja pa moraju upoštevati tudi druge možne scenarije, saj je narava cen surove nafte zelo nepredvidljiva.

Za oceno možnega vpliva padca cene surove nafte smo uporabili Globalni ekonometrični model Državnega inštituta (NiGEM) (glej Graf 3). Opazovali smo vpliv v letu 2016, saj bi padec cene surove nafte v letu 2015 lahko imel nekaj nepredvidljivih kratkoročnih učinkov. Pričakovan je pozitiven neto vpliv na svetovni BDP, vendar so rezultati od države do države različni, Rusija kot glavni poraženec.

Dolgoročno gledano menimo, da bi proračun februarja 2015 lahko Indijo že videl korak bliže uvedbi novih strukturnih reform, ki bodo spodbudile gospodarstvo.

5. Gospodarska rast v podsaharski Afriki (SSA) bo že 15. leto zaporedoma (glej Graf 2) presegla svetovno rast: Pričakujemo tudi, da bo skupen BDP štirih največjih gospodarstev v SSA (v smislu kupne moči) - Nigerija, Južna Afrika, Angola in Etiopija - v letu 2015 presegel gospodarsko uspešnost Italije, merjeno s konstanto 2013 US$. Za podjetja je to dodaten znak potenciala SSA kot območja, v katerega se splača vlagati .

Trije dejavniki, na katere naj bodo podjetja pozorna ...

Določili smo tri možne situacije, na katere morajo podjetja računati:

1. Padec cen surove nafte: Cene surove nafte so v zadnjih mesecih padle, kot posledica zmanjšanja svetovnega povpraševanja, proizvodnje nafte iz skrilavca v ZDA in stalne proizvodnje v državah OPEC.

2. Težek pristanek na Kitajskem: V kitajskem gospodarstvu se kažejo očitne ranljivosti, saj ima visoko skupno stopnjo zadolženosti (okoli 250% BDP) in po oceni kitajskih akademskih raziskovalcev za okoli 6,8 bilijonov$ propadlih investicij, narejenih od leta 2009 naprej, od izgradnje mest duhov do nevseljenih poslovnih zgradb in opuščenih tovarn.

Zaenkrat se zdi, da ima Kitajska oblast vse pod nadzorom, vendar je negativne posledice trdega pristanka treba upoštevati, spomnimo se propadlih vlaganj v nepremičnine na Japonskem v zgodnjih 1990ih ali v ZDA v letih 2007-8. Kakršenkoli tovrstni šok na Kitajskem v naslednjih nekaj letih bi prav tako resno vplival na širše svetovno gospodarstvo.

3. Stopnjevanje geopolitičnih tveganj: Stopnjevanje geopolitičnih napetosti v Rusiji in Ukrajini ter na Bližnjem Vzhodu bi lahko negativno vplivalo na poslovno zaupanje, investicije vodilnih podjetij, kar bi najverjetneje negativno vplivalo na svetovno rast.

Vir: MDS = napovedi

John Hawksworth, glavni PwC ekonomist UK: Napovedi za gospodarstvo UK za leto 2015

Gospodarska rast v Združenem kraljestvu je l. 2014 znašala okoli 3 %, kar je najhitrejša rast med državami G7, vendar se bo predvidoma upočasnila na približno 2,5 % leta 2015. To bo UK postavilo za ZDA in Kanado, vednar bo še vedno najmočnejša od večjih evropskih gospodarstev.

• Predvidena upočasnitev UK je odraz zastoja izvoza zaradi gospodarske ohromelosti na območju evra in pričakovane zaostritve fiskalnega krča po splošnih volitvah 7. maja 2015. Negotovost glede izida teh volitev bi prav tako lahko na kratek rok omejila poslovne investicije.

• Kljub upočasnitvi UK ostaja na dobri poti do cilja, da do leta 2017 postane 2 bilijona £ vredno gospodarstvo, peto največje na svetu.

• London in Jugovzhod bosta leta 2015 nadaljevala z realno rastjo okoli 3 %, Severna Irska pa s manj kot 2% caplja na repu.

• Inflacija bo ostala pot ciljno vrednostjo 2% za 2015, kar bi prvič od začetka recesije pripomoglo k vrnitvi na pozitivno povprečno realno rast plač.

· Brezposelnost se bo tekom leta predvidoma enakomerno zmanjševala ter se do konca leta 2015 mogoče vrnila na predrecesijsko vrednost okoli 5% delovne sile.

• Inflacija cen nepremičnin se bo tekom leta 2015 predvidoma umirila, vendar bi tekom leta še vedno lahko znašala okoli 7 %. Povprečna hiša v UK bi tako proti koncu l. 2015 stala okoli 290,000£, ali okoli 560,000£ v Londonu.

• Uradne obrestne mere v UK bi se utegnile rahlo dvigniti, do konca l. 2015 na okoli 1%.

Napovedi: januar 2015

Delež svetovnega BDP 2013 world GDPRealna rast BDP Inflacija
PPP*MER*2014p 2015p 2016p 2017-2021p 2014p 2015p 2016p 2017-2021p
Svetovno (tržni menjalni tečaji - MER) 1 00% Svetovno (pariteta kupne moči - PPP) 1 00% ZDA 1 6.4% 22.4% Kitajska 1 5.8% 1 2.7 % Japonska 4.6% 6.6% Združeno Kraljestvo 2.3% 3.4%2.7 3.0 3.4 3.2 3.3 3.5 3.9 3.9 2.3 3.2 3.1 2.6 7 .4 7 .2 7 .2 6.9 0.3 1 .2 1 .6 1 .0 3.0 2.5 2.3 2.32.6 2.7 2.4 2.5 1 .7 1 .5 1 .7 1 .9 2.1 2.3 1 .8 3.0 2.7 1 .4 2.3 1 .9 1 .5 1 .2 1 .7 2.0
Območje evra 1 2.3% 1 7 .1 % Francija 2.5% 3.8% Nemčija 3.4% 4.9% Grčija 0.3% 0.3% Irska 0.2% 0.3% Italija 2.0% 2.8% Nizozemska 0.8% 1 .1 % Portugalska 0.3% 0.3% Španija 1 .5% 1 .8%0.8 1 .1 1 .7 1 .6 0.5 0.8 1 .4 1 .7 1 .4 1 .1 1 .9 1 .4 0.6 1 .9 3.0 3.5 4.3 3.3 3.2 2.5 -0.4 0.3 1 .1 1 .1 0.8 1 .4 1 .6 1 .8 0.9 2.1 2.1 1 .8 1 .3 2.0 2.1 2.10.5 0.8 1 .3 1 .4 0.6 0.6 1 .0 1 .2 0.8 1 .2 1 .7 1 .7 -1 .3 -0.1 1 .0 1 .4 0.4 0.8 1 .1 1 .5 0.2 0.5 1 .1 1 .4 1 .0 1 .2 1 .1 1 .3 -0.1 0.6 0.9 1 .5 -0.1 0.5 1 .0 1 .2
Poljska 0.9% 0.7 % Rusija 3.4% 2.8% Turčija 1 .4% 1 .1 %3.3 3.7 3.5 3.5 0.2 -5.0 -0.5 2.0 2.8 3.4 3.8 4.00.2 1 .0 2.0 2.5 8.0 1 5.0 8.0 4.3 8.9 7 .1 6.5 6.2
Avstralija 1 .0% 2.0% Indija 6.6% 2.5% Indonezija 2.3% 1 .2% Južna Koreja 1 .7 % 1 .7 %2.8 2.6 3.0 3.1 5.4 7 .0 6.7 6.5 5.2 5.8 5.8 6.3 3.4 3.7 4.0 3.82.6 2.5 2.6 2.5 4.4 4.2 4.3 6.0 6.2 6.5 6.7 5.1 1 .4 2.0 2.2 2.9
Argentina 0.9% 0.8% Brazilija 3.0% 3.0% Kanada 1 .5% 2.4% Meksiko 2 . 0 % 1 . 7 % Južna Afrika 0.7 % 0.5% Nigerija 1 .0% 0.7 %-0.4 0.1 3.1 3.1 0.3 1 .0 2.9 3.0 2.4 2.9 2.6 2.0 2 . 3 3 . 7 4 . 0 3 . 6 1 .4 2.3 2.8 3.5 6.0 4.4 6.0 7 .025.0 25.0 - - 6.3 5.5 4.5 4.8 2.0 1 .8 1 .8 2.1 4 . 0 3 . 7 3 . 4 3 . 1 6.1 5.5 5.4 5.3 8.4 9.8 8.3 7 .3
Saudova Arabija 1 .5% 1 .0%4.2 3.8 4.5 5.22.7 3.0 3.2 3.4

Viri: PwC analiza, Nacionalni statistični uradi, Thomson Datastream in MDS. Vsi pokazatelji inflacije se nanašajo na Indeks cen življenjskih potrebščin(CPI), z izjemo indijskega pokazatelja, ki se nanaša na Indeks veleprodajnih cen(WPI). Napovedi inflacije Argentine uporabljajo IPCNu indeks, ki ga je izdal INDEC. Ko bo na voljo več dolgoročnih podatkov, bomo opravili napoved inflacije za 2016 in 2017-2021. Prav tako bodite pozorni na to, da zgornje sheme predstavljajo napovedi našega glavnega scenarija in so tako predmet velikih negotovosti Predlagamo, da naše stranke pogledajo tudi nabor alternativnih scenarijev.

Napoved obrestne mere večjih gospodarstev

Trenutna stopnja (zadnja sprememba)PričakovanjeNaslednje srečanje
Ameriška centralna banka0-0.25% (december 2008)Stopnja se bo pričela povečevati tekom 201527-28 januar
Evropska centralna banka0.05% (september 2014)Stopnje v mirovanju, sledi padec septembra22 januar
Bank of England0.5% (marec 2009)Stopnja se pozno v letu 2015 prične višati8 januar

PwC-jev globalni indeks potrošnikov(GCI)

Svetovna rast potrošnje prebivalstva se je po šestih zaporednih mesecih nižanja v tem mesecu stabilizirala. Delovanje trgov lastniških vrednostnih papirjev se je z močnejšim delovanjem v industrijski proizvodnji rahlo izboljšalo. Vendar so novice o slabenju globalne rasti vplivale na zaupanje podjeti j in potrošnikov, kar bi lahko na kratek rok zmanjšalo potrošnjo prebivalstva.

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

0.0%

Long-term growth

2.2%

GCI je mesečno posodobljen indeks, ki zagotavlja zgodnji vpogled v potrošnjo prebivalstva in napovedi rasti za 20 največjih gospodarstev na svetu. Za več informacij prosimo obiščite: www.pwc.co.uk/globalconsumerindex

Z oblikovanjem scenarijev, ki prepoznajo priložnosti in tveganja za rast na globalni, regionalni, nacionalni in lokalni ravni, vam pomagamo razumeti, kakšen vpliv imajo lahko velike ekonomske, demografske, socialne in okoljske spremembe na vašo organizacijo. Pomagamo izdelati strateške in taktične operativne, cenitvene in naložbene odločitve, ter tako spodbujamo ustvarjanje poslovne vrednosti. Z vami sodelujemo pri doseganju trajnostne rasti.

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers LLP, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2015 PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. In this document, "PwC" refers to the UK member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.