O-STA

Število zaposlenih, ki delajo v tujini bo naraslo, a organizacije se borijo, da si povrnejo takšno naložbo - Poročilo PwC

Poročilo PwC razkriva, da podjetja vsako leto vlagajo milijone in zaposlene pošiljajo na mednarodne zadolžitve, niso pa zmožna oceniti stroškov oz. izmeriti vrednosti svoje naložbe. Posledično skoraj šest od desetih organizacij pravi, da njihovi programi globalne mobilnosti trenutno niso stroškovno učinkoviti.

PwC-jevo poročilo o sodobni mobilnosti predvideva, da se bo število ljudi, ki se odpravijo na mednarodne zadolžitve, do leta 2020 povečalo za 50 %, devet od desetih organizacij pa pravi, da želijo v naslednjih dveh letih zvišati število globalno mobilnih ljudi. Kljub pričakovanemu zvišanju mednarodnih zadolžitev pa je zaskrbljujoče to, da zgolj 8 % globalnih organizacij lahko točno oceni stroške svojih programov mobilnosti, medtem ko jih le 9 % meri donosnost svojih naložb v mobilnost.

Poročilo na podlagi poglobljene raziskave skoraj 200 globalnih vodstvenih delavcev opozarja, da preveč kadrovskim ekipam primanjkuje informacij, naložb in infrastrukture za izpolnjevanje razvijajočih se poslovnih potreb in obvladovanje rastočega števila mednarodno mobilnih zaposlenih. Raziskava razkriva, da tri od desetih organizacij niti ne ve točno, koliko njihovih zaposlenih vsako leto dela v tujini.

Petr Clarke, vodja globalne mreže za globalno mobilnost zaposlenih v PwC-ju, pravi:

"Ni presenetljivo, da organizacije pričakujejo skok števila globalno mobilnih ljudi - to je odličen način, da podjetja zapolnijo vrzeli v znanju in spretnostih, vstopijo na hitro rastoče trge, privabijo zaposlene in razvijajo svoje ljudi. V nekaterih podjetjih so mednarodne izkušnje sedaj nujne za kogarkoli, ki prevzema vodstveni položaj."

"Vendar nezmožnost organizacij, da bi merile stroške in vrednost svojih programov, jih bo dolgoročno veliko stala. Veliko podjetij tvega zapravljanje precejšnjih vsot denarja s pošiljanjem napačnih ljudi na napačna mesta, preplačujejo osebje na delu v tujini, ko imajo na voljo lokalne talente znotraj države ali ponujajo velike finančne pakete, ko so ljudje bolj motivirani zaradi priložnosti za razvoj. Veliko podjetij prav tako izgublja dragocene talente ob koncu njihovih zadolžitev, saj nimajo nobenih načrtov za njihove vloge ob povratku."

"Naša raziskava izpostavlja, da je trenutno znotraj organizacij prevelik razkorak med politikami mobilnosti in poslovnimi potrebami, saj je le 6 % organizacij prepričanih, da usklajujejo to dvoje. Podjetja morajo imeti jasno strategijo globalne mobilnosti, ki temelji na prioritetah za rast in na tem, katera znanja in spretnosti bodo potrebovali in kje, skupaj z načrti kako pridobiti, razporediti, obvladovati in motivirati zaposlene, ki bodo delali mednarodno."

Prav tako kot je verjetno zvišanje števila ljudi na mednarodnih zadolžitvah, se bo glede na PwC-jevo raziskavo spremenila tudi narava teh zadolžitev. Največja sprememba bo število ljudi, ki se odpravijo na kratkoročne zadolžitve, pri čemer udeleženci raziskave pričakujejo neto podvojitev le-teh (58 %). Podjetja vse bolj uporabljajo takšno vrsto zadolžitev (do enega leta), da hitro pridobijo ustrezne ljudi za opravljanje zastavljenih projektov in kot način razvoja zaposlenih z visokim potencialom.

Prav tako je pričakovati, da se bo število poslovnih potnikov povečalo za podoben odstotek (57 % neto), vendar to prinaša tudi tveganja, saj je to najzahtevnejša vrsta mobilnosti za obvladovanje. Zgolj 17 % organizacij je dejalo, da imajo vpeljane stabilne politike, procese in kontrole za obvladovanje davčne skladnosti, skladnosti glede priseljevanja ter skladnosti z zakonodajo v zvezi s poslovnimi potniki.

Poročilo prav tako predvideva zvišanje novih vrst mobilnosti, kot so zamenjave talentov med dvema različnima državama. Več kot ena izmed petih organizacij načrtuje uvedbo zamenjave talentov v naslednjih dveh letih. Peter Clarke dodaja:

"Medtem ko tradicionalne dolgoročne zadolžitve niso zamrle, so organizacije veliko bolj kreativne in prilagodljive glede vrst mednarodnih zadolžitev, ki jih ponujajo svojim ljudem. To ni več svet prevladujočih premikov z Zahoda na Vzhod, niti ni le način pridobivanja projektov; globalno mobilnost uporabljajo organizacije kot diferenciator na trgu, za privabljanje in razvoj najboljših ljudi ter ustvarjanje bodočih vodij z resnično globalno miselnostjo."

"Vendar premik na veliko bolj tekočo mobilnost z dolgoročnih formalnih nalog delodajalcem povzroča glavobole. Tako delodajalcem veliko težje vedeti, kje so njihovi ljudje in kaj delajo ter se prepričati o njihovi skladnosti z davčnimi zakoni in zakoni o priseljevanju. Podjetja bodo morala investirati v vire, tehnologijo in infrastrukturo ter ponovno oceniti, kako obvladujejo mobilnost talentov, da bodo lahko zaščitila znamko podjetja, zadovoljila vse kompleksnejše predpise in svojim ljudem nudila odlične izkušnje."

Druge ugotovitve poročila PwC v zvezi s sodobno mobilnostjo vključujejo:

  • Anketiranci so ocenili davčno skladnost in skladnost priseljevanja kot glavni izziv mobilnih zaposlenih, sledijo jima varnostna vprašanja in dejstvo, da zaposleni nočejo zapustiti pokojninskih shem domače države.
  • Anketiranci so dejali, da je Afrika najtežavnejša regija za preselitev ljudi, sledi ji azijsko-pacifiška regija in Južna Amerika.
  • Za vodilne v podjetjih je pomembno, da kadrovske ekipe in ekipe za mobilnost bliže sodelujejo z njimi - mislijo dolgoročneje o zahtevah mednarodne delovne sile, pomagajo pristopiti, razviti in obdržati potrebne talente ter spodbujati ljudi, da se preselijo na lokacije, kjer jih podjetje potrebuje. Zaradi tega bo potrebo, da kadrovska dela veliko bolj integrirano, uporablja talente, mobilnost, iskanje kadrov in strokovno znanje načrtovanja bodočih kadrov.
  • V dveh letih se pričakuje, da se bo zgolj 34 % kadrovskih ekip in ekip za mobilnost osredotočalo na vsakodnevne dejavnosti poslovanja, namesto tega je pričakovati, da bodo prevzele bolj strateške dejavnosti, kot so podpora razvoju globalnih talentov (62 %) in merjenje donosa naložb v poganjanje nenehnih izboljšav (76 %).
  • Povprečno je vsako leto mobilnih 12,2 % celotne delovne sile znotraj organizacije, 1,6 % na formalnih mednarodnih zadolžitvah.

Opomba:

Za več informacij obiščite http://www.pwc.co.uk/modernmobility

O PwC

PwC pomaga organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža podjetij v 157 državah z več kot 195.000 zaposlenimi, ki so predani zagotavljanju kakovostnih storitev s področja revizije, davkov in svetovanja. Zaupajte nam, kaj je za vas pomembno, za več informacij pa nas obiščite na www.pwc.com.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali eno ali več podjetij, ki jo sestavljajo, vsako od teh pa je ločena pravna oseba. Več podrobnosti si oglejte na www.pwc.com/structure.

© 2015 PricewaterhouseCoopers. Vse pravice pridržane.