O-STA

Opravljate osebno dopolnilno delo? Prijavite se v eSODD!

AJPES na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu vodi Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.

Uporabnikom spletnega portala zagotavlja brezplačne vpoglede v:

  • podatke o osebnem imenu posameznikov,
  • vrste osebnega dopolnilnega dela,
  • zaporedne številke posameznikov.
  • kontaktne podatke.

Vstop v aplikacijo eSODD je mogoč tukaj.

Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom o dela opraviti priglasitev prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES. O tem, katera dela štejejo pod osebno dopolnilno delo, smo pisali tukaj.

Nova ureditev priglasitve osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1. januarja 2015 dalje. Osebe, ki imajo na dan 31.12.2014 priglašeno osebno dopolnilno delo po določbah prejšnjega zakona, se morajo ponovno priglasiti za opravljanje osebnega dopolnilnega dela na podlagi in pod pogoji novega zakona in pravilnika v šestih mesecih od začetka uporabe novega pravilnika (do 30.6.2015).

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/13/opravljate-osebno-dopolnilno-delo-prijavite-se-v-esodd/