O-STA

Zanimanje za sekundarna sredstva in okrevajoče trge navkljub težkemu boju za primarna sredstva in evropskemu porastu kapitala še vedno raste

Dublin, Madrid, Atene, Birmingham, Amsterdam in Lizbona bodo imele korist od povečanega interesa vlagateljev

Težek boj za primarna sredstva na glavnem evropskem nepremičninskem trgu je privedel do tega, da glavni vlagatelji s svojimi naložbami nadaljujejo na sekundarnih sredstvih in okrevajočih trgih, poročajo v napovedi Emerging Trends in Real Estate® Europe 2015, ki sta jo skupaj izdala Urban Land Institute (ULI) in PwC. Poročilo poudarja porast popularnosti nepremičninskega vlaganja v številna mesta, ki jih je zadnji upad trga močno prizadel, letos pa na investicijski lestvici mest dosegajo dramatičen vzpon: Madrid (dvig za 16 mest), Atene (dvig za 23 mest), Birmingham (dvig za 14 mest), Amsterdam (dvig za 17 mest) in Lizbona (dvig za 17 mest).

Poročilo ugotavlja, da nepremičnine kljub gospodarskim negotovostim v Evropi za vlagatelje ostajajo rodovitna zemlja. 70 % vlagateljev pričakuje, da se bo letos na njihove trge v boju za najboljše nepremičnine stekalo več kapitala in dolga. Največji problem, ki ga vlagatelji pričakujejo (pred izzivi uredbe ali stroški financiranja), je primanjkljaj sredstev. Velika večina vlagateljev (82 %) verjame, da bo imela dostopnost ustreznih sredstev zmeren ali znaten vpliv na njihovo poslovanje to leto.

Kot rezultat tega se nepremičninski vlagatelji - oboroženi s kapitalom državnih premoženjskih skladov in pokojninskih skladov iz Azije in Severne Amerike - premikajo na manj konkurenčna območja, si ogledujejo sekundarna mesta, sekundarna sredstva in priložnosti za razvoj. Berlin je recimo zamenjal München na mestu najboljšega trga za investicije, saj je cenejši od ostalih večjih mest v Nemčiji.

Lisette Van Doorn, izvršna direktorica ULI Europe, pravi:

"Z vračanjem samozavesti na svetovne nepremičninske trge v zadnjih nekaj letih se je pojavil postopen vzpon po krivulji tveganja. Vlagateljem so bila primarna sredstva predraga in težko izsledljiva, zato so nove priložnosti izmenično iskali v obnovitvi sekundarnih mest, sekundarnih sredstev in priložnosti za razvoj, kot tudi v novih ali alternativnih nepremičninskih razredih. Ta trend je v ZDA že nekaj let prevladujoč in je bil prvič izpostavljen v lanskoletnem poročilu Emerging Trends Europe, ko so si vlagatelji ogledovali Irsko in Španijo. Vendar pa letošnje poročilo kaže, da se trend še nadaljuje z Atenami, Amsterdamom, Birminghamom in Lizbono, vsa ta mesta so bila namreč navedena kot možne vroče točke interesov."

Simon Hardwick, nepremičninski partner pri PwC Legal in eden od avtorjev poročila, pravi:

"Nepremičninski vlagatelji se bodo leta 2015 spopadli z iskanjem ravnotežja. Trg je preplavljen s kapitalom, ki prihaja v Evropo s celega sveta. Na zunaj to deluje prijetno, vendar pričakujemo, da bodo cene zaradi primanjkljaja sredstev nadaljevale z rastjo. Vlagatelji se bodo kljub negotovi gospodarski klimi v Evropi morali obrniti proč od večjih trgov na sekundarna mesta in sredstva, o katerih prej mogoče niso razmišljali. To predstavlja tako priložnost, kot tudi izziv. "

"Val kapitalsko bogatih vlagateljev, ki vstopajo na evropske nepremičninske trge, je iznajdljiv in sofisticiran. Njihova potreba po ohranitvi ter ustvarjanju novega bogastva bo nekatere privedla do odmika od osrednjih trgov, ki ne izkazujejo velike vrednosti, v sredstva, razvoj in mesta, ki kažejo možnost doseganja večjega donosa. Poudarek je na velikih družbenih in demografskih trendih, ki oblikujejo naš svet in spreminjajo naš način življenja. Pametno bo vlagati v tiste vrste zemljišč, ki imajo korist od rasti populacije, urbanizacije, staranja družbe in tehnoloških inovacij. Kakorkoli, pričakujemo da se bo naslednji del cikla uravnal s povečano skrbjo za posledična tveganja."

Zanimiva posledica iskanja ravnotežja se kaže v rasti apetita za stanovanjske naložbe, ki ga je sprožilo pomanjkanje bivališč v Londonu in na nekaterih drugih trgih. Zanimanje za privatni najemniški sektor je zlasti prisoten v Združenem kraljestvu in Nemčiji. Drugi sektorji, ki so zanimivi vlagateljem, so logistika, ki jo spodbujajo povečane navade nakupovanja na spletu, in zdravstvo.

Glavni investicijski trgi za leto 2015

Napovedanih glavnih pet evropskih investicijskih trgov za leto 2015:

  1. Berlin - Mesto je se je od lanskega leta premaknilo po lestvici navzgor in letos München izrinilo iz mesta glavnih priložnosti za investicije. V preteklosti so tam prevladovali domači kupci, zdaj pa se je naložbena klima v Berlinu spremenila, saj so v mesto začeli kapital prinašati mednarodni vlagatelji. Mesto je žarišče medijev in tehnologije, njegova mlada populacija pa je pripomogla k investicijski privlačnosti stanovanjskega sektorja.
  2. Dublin - Spet uvrščen na drugo mesto. Ponovno pestro leto, v katerem so vlagatelji tekmovali za priložnosti. Za tem je dobra zgodba: močna rast najemnin je posledica nizke oskrbe, rasti zaposlenosti in izboljšanja gospodarstva. Najemnine in vrednosti pisarn se strmo dvigajo, vendar še niso povsem dosegle stopnje iz obdobja pred krizo.
  3. Madrid - špansko mesto se je to leto premaknilo navzgor po lestvici investicijskih napovedi in mnogi čezoceanski vlagatelji že ciljajo na to mesto. Vendar priložnostni vlagatelji vroče razpravljajo o tem, če Španija nudi stabilne, dolgoročne poslovne priložnosti.
  4. Hamburg - mesto se je letos premaknilo navzdol za eno mesto, predvsem zaradi vlagateljev, ki jih zanimajo manjši, manj uveljavljeni trgi kot poslabšanje temeljev mesta. Mednarodni vlagatelji so preplavili Hamburg, kar v evrih znaša okoli 2,4 milijarde sklenjenih poslov v prvih treh četrtletjih leta 2014. Rastoča populacija mesta pomeni, da se bivalni sektor razvija.
  5. Atene - Atene so se na letošnjem seznamu premaknile za kar 23 mest, torej iz 28. na 5. mesto. V nedavnih raziskavah Emerging Trends so vlagatelji izkazali pripravljenost za vstop na ostale trge, kot npr. Španije, Irske in Italije, vendar Grčija prav tako dobiva na prepoznavnosti. Čeprav evropsko gospodarstvo ostaja šibko, nekaj inovativnih vlagateljev vseeno izkorišča prednosti različnih možnosti.

Najboljših 10 evropskih mest za obstoječe naložbe v nepremičnine


Razvrstitev 2015Razvrstitev 2014Sprememba
1Berlin4↑3
2Dublin2↔0
3Madrid19↑16
4Hamburg3↓1
5Atene28↑23
6Birmingham20↑14
7Kopenhagen8↓1
8Amsterdam25↑17
9Lizbona26↑17
10London5↓5

Emerging Trends in Real Estate® Europe

Emerging Trends in Real Estate® Europe je skupno poročilo, ki izhaja 1x letno vse od leta 2003 s strani inštituta ULI (Urban Land Institute) in podjetja PricewaterhouseCoopers (PwC). Poročilo zagotavlja pregled naložb v evropske nepremičnine in trende razvoja, poslovanje z nepremičninami in kapitalskimi trgi, tako kot pregled trendov nepremičninskega sektorja in geografskega področja. Temelji na mnenjih več kot 500 mednarodno priznanih strokovnjakov nepremičnih, vključno z vlagatelji, razvijalci, posojevalci, predstavniki in svetovalci.

Več o inštitutu Urban Land Institute

Inštitut Urban Land Institute (www.uli.org) je svetovni in neprofitni inštitut za izobrazbo in razvoj, ki uživa podporo svojih članov. Njegovo poslanstvo je zagotoviti vodstvo pri uporabi zemljišč in pri ustvarjanju razvijajočih se skupnosti vsepovsod po svetu. Inštitut je bil ustanovljen leta 1936 in ima kar več kot 33.000 članov, ki predstavljajo vsa stališča uporabe zemljišč in razvojne discipline.

Več o podjetju PwC

Podjetje PwC pomaga organizacijam pri ustvarjanju vrednosti, ki jo le-te iščejo. Smo mreža več kot 158 držav z več kot 180.000 zaposlenimi, ki zagotavljajo kakovostne storitve na področjih revizije, davkov in svetovanja. Zaupajte nam, kaj se vam zdi pomembno in za več informacij obiščite našo spletno stran www.pwc.com.

Podjetje PwC se nanaša mrežo PwC in/ali eno ali več njegovih podjetij članic, izmed katerih je vsaka ločena pravna oseba. Za več informacij se obrnite na spletno stran podjetja PwC www.pwc.com/structure.

.