O-STA

Zakaj podjetnik potrebuje kadrovsko svetovanje?

Kadrovsko svetovanje je storitev, ki zajema pomoč pri nalogah in odločitvah iz vsakodnevne kadrovske prakse, v smislu svetovanja in nudenja individualnih rešitev pri enostavnih in kompleksnih kadrovskih problemih.

Kadrovsko svetovanje zajema svetovanje s področja delovnega prava, ki ga potrebujejo tako podjetja kot tudi zaposleni.

Kadrovski svetovalci vam nudijo pomoč pri:

 • pripravi in pregledu pogodb o zaposlitvi
 • rednih ali izrednih odpovedi delovnega razmerja z vaše strani ali strani delavca,
 • kršitvah delavčevih pogodbenih obveznosti,
 • vodenju disciplinskih postopkov,
 • odmeri letnega dopusta in regresa,
 • jubilejnih nagradah

Kadrovski svetovalci vam izdelajo interne akte in pravilnike družbe:

 • Pravilnik o delovnih razmerjih,
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o plačah ter drugih prejemkih družbe,
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
 • Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
 • ter druge interne akte in pravilnike.

Kadrovski svetovalci vam lahko pripravijo evidence s področja dela (v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti):

 • evidenca o zaposlenih delavcih,
 • evidenca o stroških dela,
 • evidenca o izrabi delovnega časa,
 • letni plan dela-letni koledar.

Kadrovsko svetovanje vam nudijo svetovalci na DATA d.o.o. Pokličite nas na 01 600 15 30 ali nam pišite na data@data.si in dogovorili se bomo za termin srečanja.

Pripravili: Anja Grahek in Darja Golob Koritnik, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/19/zakaj-podjetnik-potrebuje-kadrovsko-svetovanje/