O-STA

Kako poteka registracija podružnice?

Za poslovanje v Sloveniji ni potrebno ustanoviti podjetja kot nove pravne osebe, ampak lahko samo registrirate podružnico. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), v posebnem delu določa tudi dejavnosti podružnic. Ureditev temelji na Direktivi o razkritjih podružnic.

Kako lahko tuje podjetje opravlja dejavnost v Sloveniji?

Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ustanovi povsem novo podjetja (pravno osebo) ali pa registrira podružnico.

Kdo lahko ustanovi podružnico?

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovni kapital ni potreben. Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja. Uporablja firmo (ime podjetja) matičnega podjetja, sedež in svojo firmo. Podružnice niso pravne osebe.

Tuja podružnica pa je sicer pravno samostojna in ima nacionalnost države, v kateri je bila registrirana. Za njih prav tako velja Zakon o gospodarskih družbah, zato so pravila in postopki enaki kot za ustanovitev podjetja.

Kako registrirati podružnico v Sloveniji?

Postopek registracije podružnice je podoben ustanovitvi podjetja. Tuja oseba se mora vpisati v davčni register in pridobiti davčno številko ter se identificirati za namene DDV. Po vpisu v sodni register lahko podružnica začne opravljati gospodarsko dejavnost. Če so zahtevani posebni pogoji za opravljanje dejavnost, mora najprej izpolniti le-te.Več si lahko prebere tukaj.

Obveznosti podružnice

Tudi tuja družba iz EU mora enkrat letno predložiti letno poročilo na javno agencijo AJPES.

Zaposlitev ali delo tujca v podružnici tujega podjetja je mogoče le, če ima delovno dovoljenje. Dovoljenja za prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja se razlikujejo glede na to, ali gre za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora ali državljane tretjih držav.

V kolikor bi želeli ustanoviti podružnico, vam lahko naši svetovalci dajo vsa potreba navodila in vas povabijo na postopek registracije. Pokličite nas na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si.

Pripravili: Anja Grahek in Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/19/kako-poteka-registracija-podruznice/