O-STA

V letu 2013 izrazita rast samozaposlenih

Število samozaposlenih se je v letu 2013 povečalo za 8.890 ali za 5,1 %.V obdobju 2000-2013 je bila to najvišja stopnja rasti.

Število samozaposlenih je naraščalo že od leta 2006 dalje, vendar po nižjih stopnjah. V obdobju 2006-2009 so se te gibale med 1,3 % in 2,6 %, v letih 2010-2012 med 0,3 % in 0,5 %.

Najvišjo rast samozaposlenih smo zabeležili v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, gostinstvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Edini dejavnosti, v katerih se je število samozaposlenih v letu 2013 zmanjšalo, sta dejavnosti gradbeništvo in promet in skladiščenje.

Samozaposleni, med katere sodijo samostojni podjetniki, kmetje in zaposleni na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb, ustvarjajo na osnovi vloženega dela in kapitala poslovni presežek. V letu 2013 so samozaposleni ustvarili 2.864 milijonov evrov poslovnega presežka ali za 0,8 % več kot v letu 2012.

Stroški dela samozaposlenih so bili v letu 2013 ocenjeni na 2.722 milijonov €, kar je za 12,6 % več, kot so znašali v letu 2012. Stroški dela samozaposlenih so se torej povečali bolj, kot se je povečal njihov poslovni presežek.

Na razmerje med stroški dela in ustvarjenim poslovnim presežkom vpliva tudi struktura samozaposlenih po dejavnostih. Ta se je v letu 2013 spremenila, saj se je delež samozaposlenih najbolj zmanjšal v gradbeništvu in trgovini, kjer stroški dela predstavljajo relativno majhen del celotnega dohodka. Povečal pa v tistih dejavnostih, kjer je delež stroškov dela v celotnem dohodku relativno visok (kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti).

Vir: Statistični urad RS

Če ste tudi sami razmišljali v tej smeri in bi želeli postati samostojni podjetnik, vas vabimo na seminar Zaposlitev ali samozaposlitev, kjer vam bodo naši predavatelji predstavili prednosti in slabosti obeh oblik zaposlitve.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/20/v-letu-2013-izrazita-rast-samozaposlenih/