O-STA

Direktorji manj optimistični glede globalnega gospodarstva v letu 2015, a zaupanje v rast lastnih podjetij ostaja nespremenjeno

Združene države so prvič v petih letih prehitele Kitajsko kot prioritetni trg rasti,

ruski direktorji so se iz najbolj prepričanih v letu 2014 spremenili v najmanj prepričane v letu 2015.

DAVOS, ŠVICA - 20. 1. 2015 - Manj direktorjev kot lani meni, da se bo globalna gospodarska rast izboljšala v naslednjih 12 mesecih, čeprav zaupanje v svoje zmožnosti za doseg rasti prihodkov v lastnih podjetjih ostaja stabilno, pravi več kot 1300 direktorjev, ki so bili zajeti v PwC-jevi 18. letni globalni raziskavi med direktorji. Rezultati raziskave so bili objavljeni danes ob otvoritvi Letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu v Švici.

Globalno gospodarstvo

Direktorji so manj optimistični glede globalnih obetov za rast kot pred letom, saj le 37 % direktorjev meni, da se bo globalna gospodarska rast v letu 2015 izboljšala. Odstotek se je znižal z lanskih 44 %. Pomenljivo je, da 17 % direktorjev verjame, da bo globalna gospodarska rast upadla, kar je več kot dvakrat toliko kot pred letom (7 %). Preostalih 44 % pričakuje, da bodo gospodarski pogoji ostali nespremenjeni.

Na regijski ravni rezultati kažejo velike razlike. Direktorji azijsko-pacifiške regije so najbolj optimistični glede globalnega gospodarstva, saj jih 45 % pričakuje izboljšanje, sledi Bližnji vzhod (44 %) in Severna Amerika (37 %). Po drugi strani pa le 16 % direktorjev iz Srednje in Vzhodne Evrope pričakuje izboljšanje gospodarstva. Direktorji iz področij gospodarstev v vzponu, kot so Indija (59 %), Kitajska (46 %) in Mehika (42 %), so bolj optimistični glede gospodarstva kot tisti iz razvitih gospodarstev, kot sta ZDA (29 %) in Nemčija (33 %).

Rast prihodkov

Kljub splošnemu poslabšanju napovedi za globalno gospodarstvo, direktorji še vedno verjamejo v perspektive lastnih podjetij; 39 % po svetu jih je "močno prepričanih", da bodo prihodki njihovih podjetjih v naslednjih 12 mesecih rasli. Delež je enak kot lani in nekoliko višji od 36 % iz leta 2013.

Direktorji azijsko-pacifiške regije (45 %) so najbolj prepričani v rast prihodkov, približno enako kot lansko leto. Bližnji vzhod je še vedno ena najbolj optimističnih regij, kjer 44 % direktorjev močno verjame v rast prihodkov, čeprav se je odstotek od lanskih 69 % izrazito znižal. Prepričanost direktorjev v rast je višja v Severni Ameriki, saj je s 33 % narasla na 43 %. Najmanj optimistični glede možnosti njihovih podjetij za rast so direktorji Zahodne Evrope (31 %) ter Srednje in Vzhodne Evrope (30 %).

Glede na posamezne države prednjačijo direktorji iz Indije, kjer jih 62 % močno verjame v svoje kratkoročne perspektivah za rast. Druge vodilne države vključujejo Mehiko (50 %), ZDA (46 %), Avstralijo (43 %), Združeno kraljestvo in Južno Afriko (39 %), Kitajsko (36 %), Nemčijo (35 %) in Brazilijo (30 %). Med najmanj prepričanimi državami so Francija (23 %), Venezuela (22 %), Italija (20 %), Argentina (17 %), na dnu seznama pa je Rusija z zgolj 16 % direktorjev, ki močno verjamejo v rast prihodkov v letu 2015. Ta odstotek se je znižal z lanskih 53 %, ko so bili ruski direktorji o tem najbolj prepričani na svetu.

Dennis M. Nally, predsednik PricewaterhouseCoopers International, je tako komentiral rezultate raziskave:

"Svet se sooča z velikimi izzivi: gospodarskimi, političnimi in družbenimi. Direktorji na splošno ostajajo previdni pri svojih kratkoročnih napovedih za svetovno gospodarstvo kot tudi pri perspektivah za rast v lastnih podjetjih. Medtem ko se zdi, da se nekateri zreli trgi, kot je ZDA, ponovno krepijo, se drugi, kot je evrsko območje, še naprej borijo. In ko se nekatera gospodarstva v vzponu še naprej hitro širijo, se druga upočasnjujejo. Iskanje pravega strateškega ravnovesja za ohranjanje rasti na tem spreminjajočem se tržišču, še vedno predstavlja izziv.

"Prepričanost se je zmanjšala predvsem pri direktorjih iz držav proizvajalk nafte po svetu kot posledica hudega padca cen surove nafte. Ruski direktorji so bili na primer v lanskoletni raziskavi najbolj prepričani, letos pa najmanj. Prepričanost je upadla tudi med direktorji z Bližnjega vzhoda, iz Venezuele in Nigerije."

Strategije za rast

Direktorji so postavili ZDA za najpomembnejši trg rasti v naslednjih 12 mesecih in jih tako razvrstili pred Kitajsko prvič, od kar smo pred petimi leti začeli postavljati to vprašanje. Na splošno 38 % direktorjev pravi, da so ZDA med njihovimi prioritetnimi tremi tujimi rastočimi trgi, 34 % na tem mestu vidi Kitajsko, 19 % Nemčijo, 11 % Veliko Britanijo in 10 % Brazilijo.

Direktorji pravijo, da se bodo lotili številnih poslovnih strategij za okrepitev svojih podjetij v prihajajočih 12 mesecih. Na splošno jih 71 % pravi, da bodo zmanjšali stroške, 51 % jih bo oblikovalo strateška zavezništva ali skupna podjetja, 31 % jih bo dalo poslovni proces ali funkcijo v zunanje izvajanje, 29 % pa jih bo zaključilo domače združitve in prevzeme (dvig z lanskih 23 %)

Kaj direktorje najbolj skrbi?

Pretirana zakonska regulacija ponovno predstavlja vrh zaskrbljenosti in jo je navedlo 78 % direktorjev z vsega sveta. To je 6 odstotkov več kot lansko leto, in tako sedaj predstavlja najvišjo stopnjo, ki se je kadarkoli pojavila v raziskavi. Države, kjer je zaskrbljenost glede pretirane zakonske regulacije še posebej visoka, so Argentina (98 %), Venezuela (96 %), ZDA (90 %), Nemčija (90 %), Združeno kraljestvo (87%) in Kitajska (85 %).

Drugi najbolj zaskrbljujoči dejavniki, ki so jih navedli direktorji, so razpoložljivost ključnih spretnosti in znanj (73 %), fiskalni primanjkljaj in breme dolga (72 %), geografska negotovost (72 %), vedno višji davki (70 %), kibernetske grožnje in pomanjkanje varnosti podatkov (61 %) - le-ta je skokovito narasla z lanskih 48 % - kot tudi družbena nestabilnost (60 %), spremembe potrošniških vzorcev (60 %) in hitrost tehnoloških sprememb (58 %).

Zaskrbljenost direktorje je v primerjavi z lanskim letom večja na vseh področjih, z izjemo stroškov energetike, kjer se je rahlo znižala na 59 %.

Konkurenčno okolje

Tretjina direktorjev po svetu poroča o tem, da so njihova podjetja pred kratkim vstopila ali razmišljala o vstopu v eno ali več novih panog v zadnjih treh letih, več kot polovica (56 %) pa jih verjame, da bodo organizacije v naslednjih treh letih čedalje bolj tekmovale v novih panogah. Direktorji so mnenja, da pomembni konkurenti nastajajo oz. se bodo pojavili v sledečih sektorjih: tehnologija (32 %), distribucija na drobno in debelo (19 %) ter komunikacija, razvedrilo in mediji (6 %).

Direktorji si konkurenčno prednost zagotavljajo tudi na podlagi skupnih podjetij, zavezništev in neformalnih sodelovanj, dela z dobavitelji (41 %), strankami (41 %) in univerzami (32 %). Najpogostejši razlogi za sodelovanje so dostop do novih strank, bodočih tehnologij, novih trgov in inovacij.

Sodelovanje z državo

67 % udeležencev raziskave je mnenja, da bi morala biti glavna prioriteta države vzdrževanje konkurenčnega in učinkovitega davčnega sistema. Samo 20 % direktorjev pa meni, da je njihova država uspešna pri ustvarjanju takšnega sistema. Podobno je tudi dostop do usposobljene delovne sile visoko cenjen s strani 60 % direktorjev, a jih je samo 21 % mnenja, da je v njihovi državi na voljo dovolj kvalificiranih delavcev. Ostale pomembne prioritete države po mnenju direktorjev vključujejo fizično infrastrukturo (49 %), dostopni kapital (29 %) in digitalno infrastrukturo (28 %). Zanimivo pa je, da je znižanje tveganja za podnebne spremembe kot prioritetno nalogo označilo le 6 % direktorjev.

Digitalna doba

Pojav digitalne tehnologije je popolnoma spremenil način poslovanja. Kar 58 % direktorjev je zaskrbljenih zaradi hitrosti tehnoloških sprememb v primerjavi z lanskim letom, ko je bil delež 47 %. 81 % direktorjev je mnenja, da so za njihova podjetja najpomembnejše mobilne tehnologije, sledijo jim podatkovno rudarjenje in analiza (80 %), kibernetska varnost (78 %), integracija družabnih omrežij v poslovne procese (61 %) in računalništvo v oblaku (84 %). Digitalne tehnologije podjetjem prinesejo največ koristi na področju operativne učinkovitosti (88 %), podatkov in podatkovne analitike (84 %) ter uporabniških izkušenj (77 %).

"Direktorji vedo, da se morajo znati prilagoditi na moteče spremembe v tehnologiji in na trgih. Tehnologijo morajo vpeljati v samo jedro svojega posla, da bi lahko ustvarili vrednost za svoje stranke. Za uspeh morajo nujno poiskati nove načine mišljenja in dela v tem novem, konkurenčnem okolju," pravi Dennis Nally.

Raznolikost in prilagodljivost talentov

Polovica direktorjev po svetu namerava v naslednjih 12 mesecih povečati število zaposlenih, medtem ko 21 % direktorjev pričakuje upad delovne sile (to področje ostaja približno enako kot lansko leto). Medtem ko se direktorji srečujejo z izzivom iskanja pravih ljudi, jih 81 % išče širši nabor spretnosti in znanj. Skoraj dve tretjini direktorjev v strategijo svoje organizacije vključujeta raznolikost in vključevanje - skoraj tretjina pa tega ne počne. Od tistih, ki uporabljajo takšne strategije, jih 85 % poroča o izboljšanju končnih rezultatov.

Opombe urednikom:

  1. Metodologija raziskave:

Za PwC-jevo 18. globalno raziskavo med direktorji je bilo v zadnji četrtini leta 2014 v 77 državah opravljenih 1.322 intervjujev. Regijsko gledano je bilo 459 intervjujev opravljenih v azijsko-pacifiški regiji, 455 v Evropi, 147 v Severni Ameriki, 167 v Latinski Ameriki, 49 v Afriki in 45 na Bližnjem vzhodu.

Celotno poročilo o raziskavi, vključno z grafi si lahko naložite na strani www.pwc.com/ceosurvey.

  1. Seznam držav/regionalnih direktorjev, ki so močno prepričani v rast v obdobju 12 mesecev

Močno prepričani v kratkoročno rast prihodkov

201520142013
Indija62 %49 %63 %
Mehika50 %51 %62 %
ASEAN*47 %45 %40 %
ZDA46 %36 %30 %
Romunija44 %39 %42 %
Avstralija43 %34 %30 %
Globalno39 %39 %36 %
Južna Afrika39 %25 %45 %
VB39 %27 %22 %
Kitajska/Hong Kong36 %48 %40 %
Kanada36 %27 %42 %
Nemčija35 %33 %31 %
Španija35 %23 %20 %
Danska33 %44 %NA
Brazilija30 %42 %44 %
Japonska27 %27 %18 %
Švica24 %42 %18 %
Francija23 %22 %13 %
Venezuela22 %25 %30 %
Italija20 %27 %21 %
Argentina17 %10 %26 %
Rusija16 %53 %66 %

* Skupnost držav jugovzhodne Azije ASEAN, kjer so potekali intervjuji: Kambodža, Indonezija, Malezija, Filipini, Singapur, Tajska in Vietnam

  1. Seznam direktorjev, ki načrtujejo povečanje št. zaposlenih glede na panogo

Odstotek direktorjev, ki naj bi povečali št. zaposlenih v naslednjih 12 mesecih (glede na panogo)

201520142013
Upravljanje s premoženjem61 %58 %55 %
Zdravstvo59 %53 %43 %
Farmacija in bioznanost58 %44 %38 %
Poslovne storitve56 %62 %56 %
Tehnologija55 %63 %44 %
Bančništvo in kapitalski trgi53 %52 %44 %
Industrijska proizvodnja53 %46%36 %
Rudarstvo52 %25 %39 %
Inženirstvo in gradbeništvo51 %51 %52 %
Zavarovalništvo50 %59 %39 %
Kemična industrija50 %49 %43 %
Transport in logistika49 %40 %43 %
Avtomobilska industrija49 %45 %44 %
Maloprodaja46 %51 %49 %
Razvedrilo in mediji46 %53 %43 %
Gostinstvo in turizem45 %51 %33 %
Kovine41 %22 %28 %
Potrošnik40 %46 %40 %
Komunikacija40 %52 %36 %
Energetika36 %56 %39 %
Elektrika in gospodarske javne službe36 %36 %41 %
Les, papir in pakirano blago27 %45 %32 %

  1. PwC pomaga organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža podjetij v 157 državah z več kot 195.000 zaposlenimi, ki so predani zagotavljanju kakovostnih storitev s področja revizije, davkov in svetovanja. Zaupajte nam, kaj je za vas pomembno, za več informacij pa nas obiščite na www.pwc.com.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali eno ali več podjetij, ki jo sestavljajo, vsako od teh pa je ločena pravna oseba. Več podrobnosti si oglejte na www.pwc.com/structure.

© 2015 PwC. Vse pravice pridržane.