O-STA

Delodajalci, izkoristite oprostitev plačila prispevkov!

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki je bil sprejet julija 2013, lahko delodajalci uveljavljate oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost; prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Plačila prispevkov ste opravičeni za dobo 24 mesecev.

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?

Oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavljate za zaposlitev brezposelne osebe, ki je pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi mlajša od 30 let in je najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljena v evidenci brezposelnih.

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavljajo delodajalci, ki

  • zadnje 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
  • pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi niste imeli blokiranega transakcijskega računa 30 zaporednih dni ali več;
  • ste v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.

Kdaj lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost lahko uveljavljate od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2015.

Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?, kjer vam bodo naši svetovalci predstavili še druge oblike dela, ki bi bile iz stroškovnega vidika za vaše podjetje najbolj optimalne.

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/21/delodajalci-izkoristite-oprostitev-placila-prispevkov/