O-STA

Oddaja napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev za leto 2014

Ministrstvo za finance poziva k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2014.

Kdo mora vložiti napoved?

Napoved mora vložiti davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2014 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.

Kdaj je rok za oddajo napovedi?

Davčni zavezanec mora napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2014 vložiti najpozneje do 2. marca 2015 pri finančnem uradu.

Davčni zavezanec nerezident lahko vloži napoved do 2. marca 2015, če napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki jih je opravil v letu 2014.

Kako se mora vložiti napoved?

Če je zavezanec v preteklem letu opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, mora napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema e-Davki.

Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu v papirnati obliki ali preko sistema e-davki.

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu "Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov".

V taki napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine.

Zavezanec rezident in nerezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/22/oddaja-napovedi-za-odmero-dohodnine-od-dobicka-od-odsvojitve-vrednostnih-papirjev-drugih-delezev-ter-investicijskih-kuponov-za-leto-2014/