O-STA

Oddaja napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite za leto 2014

Ministrstvo za finance poziva k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2014.

Kdo mora oddati napoved?

Napoved mora oddati davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2014 dosegel obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU.

Kdaj je rok za oddajo napovedi?

Napoved mora davčni zavezanec oddati pri pristojnem finančnem uradu najpozneje do 2. marca 2015
Rezident navedene napovedi ni dolžan vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite, doseženih v letu 2014, ne presega zneska 1.000 evrov.
Nerezident navedene napovedi ni dolžan vložiti ne glede na znesek doseženih obresti.

Kako se odda napoved?

Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu "Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ______".

Zavezanec rezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/23/oddaja-napovedi-za-odmero-dohodnine-od-obresti-na-denarne-depozite-pri-bankah-hranilnicah/