O-STA

Vse več slovenskih podjetij se odloča za prodajo in oglaševanje na spletu

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke, ki poročajo, da se je število podjetij s prodajo in oglaševanjem na spletu v letu 2013 povečalo.

V letu 2013 je prodajalo izdelke ali storitve ali prejemalo naročila prek spletnih strani 14 % podjetij, v letu 2012 je bilo takih podjetij 11 %.

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi osebami je bilo v letu 2013 14 % takih, ki so prodajala izdelke ali storitve ali prejemala naročila ali rezervacije prek spletnih strani (naročila ali rezervacije, prejete po e-pošti, niso upoštevani). V letu 2012 je bilo takih podjetij 11 %. Skoraj vsa podjetja s spletno prodajo v letu 2013 so prejemala naročila iz Slovenije (95 %), 42 % teh podjetij je prejemalo naročila iz drugih držav članic EU, 20 % pa tudi iz drugih držav.

Spletna stran TO GO

V letu 2013 so podjetja s spletno prodajo ustvarila 7,9 % celotne vrednosti svojega prihodka (brez DDV).

Podjetja v gostinskih nastanitvenih dejavnostih so v letu 2013 ustvarila za okoli 39 milijonov EUR prihodka (brez DDV) prek spletnih strani. Od podjetij v gostinskih nastanitvenih dejavnostih jih je v letu 2013 prodajalo ali prejemalo rezervacije prek spletnih strani 67 %.

Kako pristopiti k izdelavi dobre spletne strani

Petina podjetij plačuje za oglaševanje na internetu.

Internet je za podjetja tudi pomembno komunikacijsko sredstvo za trženje, oglaševanje in hkrati omogoča tudi interakcijo s končnimi potrošniki in s partnerji. Na internetu je s spletno stranjo navzočih 84 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi osebami.

Izdelavo spletne strani lahko prepustite tudi našim strokovnjakom.Oglejte si našo ponudbo: Izdelava spletnih strani.

Na družabnih omrežjih (npr. Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest) ima svoj profil 37 % podjetij, 22 % podjetij pa plačuje za oglaševanje na internetu (npr. oglase na internetnih brskalnikih, družbenih medijih (npr. Facebook, Google, YouTube itd.) ali na drugih spletnih straneh.

Za oglaševalne namene uporabljajo internet v največjem obsegu velika podjetja; več kot tretjina (34 %) teh podjetij namreč plačuje za oglaševanje na internetu.

V kolikor se strinjate z nami, da so družabna omrežja nujna za boljšo prepoznavnost vašega podjetja ter vaših izdelkov in storitev, se nam pridružite na brezplačnem izobraževanju Kako do "trend" ideje in socialna omrežja za podjetnike?

Vir: SURS

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/27/vse-vec-slovenskih-podjetij-se-odloca-za-prodajo-oglasevanje-na-spletu/