O-STA

Ali veste, kdaj morate napisati potni nalog?

Neurejeni potni stroški pomenijo dodatni davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne obresti ter tudi morebitne kazni za prekršek.

Ustanovitev podjetja pomeni tudi skrb za vso pripadajočo dokumentacijo. Zaradi morebitnih davčnih nevšečnosti morajo biti potni nalogi pravilno in natančno izpolnjeni.

Potne naloge ureja morje zakonodaje in pravilnikov, ki jih je potrebno razumeti za pravilno obračunavanje stroškov. Pravno podlago predstavlja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku, Slovenski računovodski standardi ter še vrsta pojasnil Davčne uprave Republike Slovenije.

Kako napisati potni nalog

Bistveno je, da se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in računi. Vedno, kadar na službeni poti nastanejo stroški, je potrebno napisati potni nalog. Kako izpolniti potni nalog si preberite tukaj.

Zelo pomembno je, da je na potnem nalogu razvidna odobritev službene poti s strani delodajalca ter da potni nalog vsebuje čim več podatkov, ki dokazujejo službeno pot oziroma upravičenost le-te.

Potni nalog

Pravna podlaga

Potni nalog je sestavljen iz dveh delov, iz napotitve in iz obračuna potnih stroškov. Obrazec za potni nalog najdete tukaj.

Možno je tudi pisanje tedenskega ali mesečnega potnega naloga, vendar mora biti namen poti in relacija jasno razvidna. To je možno le v primeru, ko si delavec ne obračunava nadomestila dnevnic.

Potni nalogi in obračuni potnih stroškov se hranijo 10 let. Lahko se hranijo tudi v elektronski obliki, če so izpolnjeni posebni pogoji.

Obračun dnevnic

Pomembno je vedeti, da se službena pot začne, ko se delavec odpravi na pot in konča ko se vrne domov. V primeru daljše odsotnosti mu seveda pripada tudi nadomestilo dnevnic. Kalkulator za izračun dnevnic najdete tukaj. Za vsako posamezno pot je potrebno sestaviti nov potni nalog.

Več o potnih nalogih

Ne glede na to ali imate s.p. ali d.o.o., pravilno izpolnjeni potni nalogi lahko pomenijo manj stroškov za podjetje. Kako izpolniti potni nalog vam lahko predstavimo tako teoretično kot tudi praktično na našem seminarju Potni nalogi.

Pripravila: Anja Grahek in Jure Filip, DATA d.o.o.

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/01/29/ali-veste-kdaj-morate-napisati-potni-nalog/