O-STA

Študentom po novem teče delovna doba

Od 1. februarja naprej bo neto zaslužek študenta manjši, vendar mu bo tekla delovna doba.

Za študentsko delo so se začele uporabljati določbe novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Študentsko delo bo tudi v prihodnje potekalo prek študentskih servisov na podlagi študentske napotnice brez dodatnih administrativnih bremen.

Minimalna urna postavka je 3,8 evra neto in 4,5 evra bruto. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 odstotka bodo od študentskega dela morali plačati študentje, prispevek za delodajalca pa bo odmerjen po stopnji 8,85 odstotka.

Poznate vse oblike zaslužka?

Celotna obremenitev študentskega dela za delodajalce je se s 30,38 odstotkov dvignila na 33,74 odstotkov, kar pomeni, da bo delodajalec za plačilo študentu v višini 100 evrov po novem plačal 133 evrov (do sedaj je delodajalec plačal 130 evrov). Študent si bo po novem plačeval prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zato bo za zasluženih 100 evrov dobil le 85 evrov.

Delodajalec mora od študentskega dela plačevati tudi prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 odstotka ter prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 odstotka.

Skupaj vse koncesijske dajatve na študentsko delo znašajo še 18 odstotkov.

Do 31.1.2015Od 1.2.2015
Koncesijska dajatev23%16%
Dodatna koncesijska
dajatev
2%2%
Pavšal za zavarovanje
za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni
4,58%0,53%
Pavšal za zavarovanje za
primere smrti in
invalidnosti
0,80%0%
Pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
0%8,58%
Zdravstveno zavarovanje0%6,36%
SKUPAJ30,38%33,74%
Uredi

Podjetniki, ki želite v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne veste, kaj je za vaše podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika, vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Pripravila: Anja Grahek

Prijava na izobraževanje

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/02/02/studentom-po-novem-tece-delovna-doba/